ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

9. Je možné uvádět na obal léčivého přípravku EAN kód po 9. 2. 2019?

V § 37 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, se slova „evropský zbožový kód (EAN)“ nahrazují slovy „mezinárodně uznávaný identifikační standard“. Tomuto pak odpovídá EAN kód nebo 2D kód. Pokud bude léčivý přípravek vydáván bez lékařského předpisu a nebude uveden v příloze II Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/161 (na tzv. „black list“), může mít nadále na obalu EAN kód, nebo může přejít na 2D kód podle uvážení držitele rozhodnutí o registraci.

U přípravků s povinností mít na obalu jedinečný identifikátor ve formě 2D kódu po 9. 2. 2019 může být na obalu i nadále uváděn EAN kód, není-li negativně ovlivněna čitelnost. Avšak je-li to možné, Ústav doporučuje přejít u těchto přípravků pouze na 2D kód a omezit souběh EAN kódu a 2D kódu na co nejkratší dobu.