ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

8. Jakým způsobem mají být zpracovány postupy a opatření pro řízení rizik?

Distributor si zvolí metodu, pomocí které vyhodnotí rizikové oblasti své distribuční činnosti, z nich plynoucí rizika a míru jejich závažnosti. Tato rizika, včetně zvolené metody, způsobů a postupů jejich eliminace a řešení z nich vzniklých možných krizových situací, zapracuje do své řízené dokumentace. Dále pak distributor průběžně kontroluje veškerou svoji činnost (např. vnitřními inspekcemi) a na základě výstupů z těchto kontrol pravidelně aktualizuje seznam rizik a reviduje přijaté postupy jejich účinné eliminace a způsoby řešení krizových situací. Příklady postupů a uplatnění řízení rizik souvisejících s kvalitou lze najít v pokynech Q9 Mezinárodní konference o harmonizaci (ICH).