ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

7. Co je to řízení rizik v oblasti distribuce léčiv?

Řízení rizik souvisejících s kvalitou je systematický proces hodnocení, kontroly, komunikace a přezkumu všech rizikových faktorů, které by mohly mít dopad na kvalitu léčivých přípravků. Může se používat proaktivně i se zpětnou platností. Řízení rizik souvisejících s kvalitou léčivých přípravků by mělo zajistit, aby hodnocení rizik bylo založeno na vědeckých poznatcích, zkušenostech s tímto postupem a v konečném důsledku přispělo k zajištění jakosti, účinnosti a bezpečnosti distribuovaných léčivých přípravků.