ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

5. Zohledňuje metodický pokyn REG-29 verze 4 zákon č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, který stanovuje podmínky pro reklamu na OTC přípravky zaměřenou na širokou veřejnost,když v rozhodnutí o registraci nebude síla a léková forma součástí názvu přípravku?

Zákon o regulaci reklamy v § 5a odst. 5 uvádí povinné náležitosti pro reklamu zaměřenou na širokou veřejnost, tj. že reklama musí být  formulována tak, aby bylo zřejmé, že výrobek je léčivým přípravkem, musí obsahovat jeho název dle rozhodnutí o registraci, v případě že obsahuje jednu účinnou látku, je nutné uvést i její běžný název, musí obsahovat i informace pro jeho správné použití a výzvu k pročtení PIL.

Tyto  informace mohou být doplněny i informacemi dalšími, např. silou a lékovou formou léčivého přípravku, které napomáhají k jednoznačné identifikaci volně prodejného léčivého přípravku.