25) V prezentaci bylo použito slovo viálka, jedná se o slang nebo je to oficiálně používaný termín?

Vialka (viálka) je „slangovým“ výrazem převzatým z angličtiny a odpovídá českému výrazu injekční lahvička. Vialka je malá lahvička obsahující  léčivý přípravek, nejčastěji ve formě roztoku (zejména uzavřená sterilní nádobka, ze které je přípravek odebírán  injekční jehlou).