ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

21. Je k dispozici na vašich webových stránkách nějaká žádost pro udělení výjimky?

Zákon o léčivech nepředepisuje žádnou zvláštní formu žádosti. Žádost podaná dle § 34a (3) zákona o léčivech, tak musí splnit požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Ty jsou uvedeny v § 45 v souladu s § 37 (2) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

V žádosti by měly být uvedeny důvody, pro které si žadatel myslí, že je dán zákonný důvod pro udělení výjimky z uplatnění pravidla sunset clause dle § 34a odst. 3. Případně by tyto důvody měly být podloženy příslušnými důkazy.

Požadavky na žádost dle § 37 (2) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, přikládáme: