ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

21. Jaké jsou náležitosti dokladů o prodeji léčivých přípravků z hlediska cenových předpisů?

Distributor je kromě dodržení obecných náležitostí prodejních dokladů vyplývajících z účetních a daňových předpisů povinen u léčivých přípravků, které podléhají cenové regulaci, odběratele informovat o základu pro maximální obchodní přirážku (tj. o ceně původce), o vlastní uplatněné obchodní přirážce a o jemu oznámených obchodních přirážkách jiných osob, které se na obchodu podílely.

Tyto informace může dodavatel uvést na dodacím listě, faktuře nebo formou ceníku, který poskytne odběrateli.

Podmínky cenové regulace jsou uvedeny v cenovém předpise č. 1/2019/FAR Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. prosince 2018, o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely.

V případě, kdy distributor distribuuje léčivý přípravek dále za cenu nižší než cenu skutečně uplatněnou původcem, má se za to, že daný distributor uplatnil obchodní přirážku ve výši 0 % a při dalším prodeji lze zahrnout do ceny pro konečného spotřebitele jen sníženou cenu distributora, která je dále základem pro výpočet maximální obchodní přirážky (článek V. odst. 2 cenového předpisu 1/2019/FAR).