ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Hloubková revize úhrad v roce 2023

Plán na 1. pololetí roku 2023

Státní ústav pro kontrolu léčiv níže zveřejňuje orientační přehled skupin zaměnitelných léčivých přípravků (dle čísla nebo názvu skupiny), u kterých zahájí hloubkovou revizi systému úhrad v prvním pololetí roku 2023.

V průběhu roku může dojít ke korekcím plánu dle aktuálního stavu ostatních správních řízení (např. zkrácených revizí).

 • Referenční skupina č. 84/2 antipsychotika, multireceptoroví antagonisté
 • Referenční skupina č. 108/10 polymerní výživa speciální - diabetická
 • Nintedanib a pirfenidon
 • Referenční skupina č. 103/1 protilátky anti-VEGF v oftalmologii
 • Dasatinib
 • Nilotinib o síle 150 mg
 • Nilotinib o síle 200 mg
 • Referenční skupina č. 87/1 léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p.o. a transdermální aplikace
 • Memantin, p.o.
 • Referenční skupina č. 58/1 antimykotika k systémové terapii, triazolové deriváty, p.o.
 • fixní kombinace salmeterol/flutikason prášek k inhalaci
 • fixní kombinace salmeterol/flutikason suspenze k inhalaci
 • fixní kombinace beklometazon/formoterol prášek k inhalaci
 • fixní kombinace formoterol/budesonid prášek k inhalaci
 • Testosteron - androgeny k substituční terapii
 • fixní kombinace metformin a sitagliptin
 • fixní kombinace metformin a vildagliptin
 • fixní kombinace metformin a saxagliptin
 • fixní kombinace metformin a linagliptin
 • fixní kombinace metformin a alogliptin
 • fixní kombinace pioglitazon/alogliptin

 

Plán na 2. pololetí roku 2023

Státní ústav pro kontrolu léčiv níže zveřejňuje orientační přehled skupin zaměnitelných léčivých přípravků, u kterých zahájí hloubkovou revizi systému úhrad v druhém pololetí roku 2023.

V průběhu roku může dojít ke korekcím plánu dle aktuálního stavu ostatních správních řízení (např. zkrácených revizí).

 • Dupilumab
 • Ponesimod a ozanimod
 • Risperidon injekční depotní
 • Paliperidon injekční depotní
 • Ezetimib
 • Vorikonazol i.v., posakonazol i.v., isavukonazol i.v.
 • Referenční skupina č. 74/3 – léčiva k terapii a profylaxi osteoporózy, p. o. – bisfosfonáty, (M05BA04, M05BA06, M05BA07)
 • fixní kombinace kyseliny alendronové a vitaminu D3 (M05BB03)
 • Pazopanib
 • Tiotropium bromid, umeklidinium bromid a glykopyrronium bromid
 • Protilátky k anti IL-5 terapii (mepolizumab, reslizumab, benralizumab)
Sekce cenové a úhradové regulace

06.06.2023