20) Je likvidace zbytků LP ze studií skutečně na zadavateli?

Ano, je. Zadavatel zodpovídá za provedení KH, zodpovídá za zajištění hodnocených léčivých přípravků a tedy i za jejich likvidaci, ať se jedná o likvidaci zbylých hodnocených léčivých přípravků nebo nevyužívaných celých balení. Navíc o všem vede přesnou dokumentaci, kterou je povinen při inspekci či auditu vrácení a likvidaci hodnocených léčiv prokázat.