2. Jsem distributor s povolením k distribuci z jiného členského státu EU, kde je také sídlo společnosti. Mohu léčivé přípravky distribuovat i na území ČR?

Ano, je to možné (viz § 75 odst. 4 zákona o léčivech) v případě osoby, které byla povolena distribuce v některém ze států Společenství. Tento distributor má povinnost předem oznámit Ústavu zahájení distribuce v ČR, doložit povolení k distribuci vydané jiným členským státem, poskytnout údaje pro zajištění součinnosti s ním (adresa sídla, tel., fax, e-mail) a další informace o rozsahu distribuce a umístění distribučních skladů (formulář oznámení je součástí pokynu Ústavu DIS-10). Dále se na něj vztahuje povinnost hlášení dodávek distribuovaných humánních léčivých přípravků  DIS-13.  Pokud však takový distributor v ČR zřídí distribuční sklady u jiné osoby, která není distributorem, vztahuje se na něj povinnost předem získat povolení k distribuci vydané Ústavem.