ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

18. Co může být překladiště v souvislosti s distribuční činností?

Termín „překladiště“ nebo „překladní místo“ v souvislosti s distribucí léčiv připouští Pokyny EU 2013/C 343/01 ze dne 5. 11. 2013, ve kterých je uvedeno, že „Pokud trasa přepravy zahrnuje vykládku a překládku nebo tranzitní uskladnění v přepravním středisku, měla by být věnována zvláštní pozornost monitorování teploty, čistoty a bezpečnosti všech přechodných zařízení pro skladování.“

„Překladiště“ nebo „překladní místo“, je-li využíváno v rámci přepravy, musí splňovat stejné požadavky na správnou distribuční praxi jako skladovací prostory určené a schválené k distribuci léčivých přípravků.  Podmínky pro jejich využití a postupy pro prováděné činnosti musí být popsány v řízené dokumentaci distributora, a tyto prostory by měly být zahrnuty do vnitřních inspekcí prováděných držitelem povolení k distribuci.