ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

17) Když lékárník připravuje cytostatikum v rámci KH, musí uvést na balení dávku?

Ne, nesmí. V případě dvojitě zaslepených klinických hodnocení by mohlo uvedením tohoto údaje dojít k odslepení. Podání takového cytostatika se řídí protokolem, návodem k použití přípravku v daném klinickém hodnocení. Musí být dodrženo značení dle požadavků legislativy – štítky by měl dodávat zadavatel, přípravky by měly být značeny kódem pacienta, pro kterého jsou připraveny. Značení přípravků v klinickém hodnocení je odlišné od jejich použití v běžné praxi. Zpětně však musí být dohledatelné, co bylo pacientovi podáno, tedy i jaké množství. I toto musí zahrnovat evidence IMP.