15) Za jakého předpokladu je umožněno ředění protilátky (zařazené dle ATC mezi cytostatika) přímo ve zdravotnickém zařízení (studijním centru)?

Tato výjimka je možná pouze u monoklonálních protilátek, které spadají do skupiny cytostatik a to pouze tehdy, když je ve farmaceutické dokumentaci výslovně uvedeno, že je protilátku nutno ředit přímo před podáním a že není možný transport již naředěné protilátky. Tento postup musí být zdůvodněn a musí být obhajitelný. Mělo by se jednat o výjimečné případy.