ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

15. Jsem držitelem povolení k výrobě z jiného členského státu EU, kde je také sídlo společnosti. Mohu léčivé přípravky distribuovat i na území ČR?

Ano, je to možné (viz § 75 odst. 5 zákona o léčivech). Výrobce léčivých přípravků je oprávněn vykonávat činnosti distributora, jde-li o léčivé přípravky, které vyrábí nebo dováží ze třetích zemí. V případě držitele povolení k výrobě uděleného příslušným orgánem jiného členského státu pro něj platí ustanovení § 75 odst. 4 zákona o léčivech obdobně – viz odpověď u otázky č. 2.