ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

13. Je nutné při přechodu na novou strukturu názvu upravovat mock-upy?

Ne, plné označení léčivého přípravku (tj. název následovaný vyjádřením síly a lékové formy) má být (dle Guideline on the readability of the labelling and package leaflet of medicinal products for human use) uvedeno ve stejném zorném poli. Tzn. název, síla a léková forma nemusí být na mock-upu uvedena v jednom řádku.