ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

12) Když jdou hodnocené LP (IMP) přípravky přes lékárnu, jsou potřebné všechny náležitosti žádanky dle legislativy?

Na žádance musí být uvedeny všechny náležitosti uvedené ve vyhl. č. 54/2008 Sb., to jsou : název poskytovatele = studijní centrum = zdravotnické pracoviště (např. oddělení nebo klinika), název předepsaného (hodnoceného) léčivého přípravku, počet balení, otisk razítka poskytovatele = oddělení , ambulance či kliniky, datum vystavení, jméno, příjmení a podpis předepisujícího lékaře. Na žádance by také měla být  identifikace studie/í, např. EudraCT number nebo číslo protokolu, jejíž léčivý přípravek se mají na žádanku vydat.