ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

10. Kdy je možné získat certifikát SDP pro distributora léčivých přípravků a co tento certifikát dokladuje?

Certifikát SDP pro distributora léčivých přípravků vydává Ústav od 2. 4. 2013 v souladu s požadavky legislativy nejpozději do 90 dnů od data ukončení kontroly. Vydaný certifikát osvědčuje, že distributor plní povinnosti a je považován za subjekt splňující požadavky správné distribuční praxe stanovené v článku 84 směrnice 2001/83/EC, v platném znění, a v § 77 odst. 1 písm. g) zákona o léčivech. Je vydáván po provedené inspekci pro každé skladové místo příslušného distributora zvlášť. Jeho platnost je stanovena nejdéle na 5 let, ale v odůvodněných případech je možné jeho platnost omezit. Omezení se může týkat jak doby jeho platnosti, tak i rozsahu certifikovaných distribučních činností. Kromě toho je možné získat certifikát SDP i v rámci úkonů Ústavu prováděných na žádost. V případě, že distributor neprovádí distribuci léčivých přípravků, tak mu po kontrole certifikát SDP není vydán.