ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Kontrola evidence zmocněnců

Informace pro držitele rozhodnutí o registraci a jejich zmocněnce.   

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele a jejich zmocněnce o probíhající kontrole evidence zmocněnců.
V rámci této kontroly držitelé či osoby, které jsou v dosavadní evidenci Ústavu vedeny jako zmocněnci, obdrží dopis týkající se plné moci či pověření. V dopise bude konstatován stav, který vyplývá z plných mocí předložených Ústavu a v závěru bude uvedeno na koho a na jakou adresu bude Ústav v souladu s předloženými plnými mocemi doručovat a čí právní úkony vůči Ústavu jsou právně relevantní.

Kontrolovány budou postupně všechny platné plné moci. Dopis se tedy může vztahovat i k plným mocem předloženým Ústavu v dávné minulosti. 

Prosíme, abyste sdělovaným informacím věnovali pozornost.

SÚKL také upozorňuje na vzory plných mocí, které jsou k dispozici na internetových stránkách.

Právní oddělení
01.10.2009