ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace SÚKL k úřednímu propouštění šarží vakcín a krevních derivátů podle § 102 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.

SÚKL zajišťuje propouštění vakcín a krevních derivátů v souladu se zákonem o léčivech a podle pokynu UST-21 verze 6 Hlášení vybraných léčivých přípravků a propouštění šarží na trh bez omezení jako dosud.   

Evropská síť OCABR (Official Control Authority Batch Release) má vypracovaný krizový plán pro nenadálé situace v případě potíží vzniklých v souvislosti s COVID-19 pandemií tak, aby byly zajištěny tyto základní a život zachraňující léčivé produkty v zájmu veřejného zdraví. Tato krizová strategie začíná platit 31.3.2020 a zahrnuje několik stanovených postupů včetně redistribuce vzorků a propuštění náhradní OMCL (Official Medicine Control Laboratory) v případě potřeby a bude zavedena do odvolání. I nadále platí vzájemné uznávání OCABR certifikátů všech členů OCABR sítě a termíny propouštění šarží stanovené zákonem o léčivech nebudou prodlužovány.

V případě dotazů žadatelů o propuštění těchto vybraných LP se obraťte na batchrelease@sukl_cz.