ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace SÚKL

Nově na webových stránkách přehled schválených klinických hodnocení.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje na novou internetovou databázi klinických hodnocení léčivých přípravků.

Databáze uvádí informace o všech schválených klinických hodnoceních, které mohou být zahájeny a prováděny v České republice.
Zveřejněny jsou informace o klinických hodnoceních schválených SÚKL po 31.12.2007
, po nabytí účinnosti nového zákona o léčivech (č. 378/2007 Sb.).
V databázi nejsou uváděna klinická hodnocení, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku a studie bioekvivalence (zákon č. 378/2007 Sb., §99 odst. 1písm.f)). 

Databáze bude aktualizována denně. K zahájení provozu jsou dostupná data klinických hodnocení schválených SÚKL od ledna do května 2008. Data za červen a červenec budou doplněna co nejdříve.

Tiskové a informační oddělení SÚKL
7.7.2008