Informace SÚKL

Nově na webových stránkách přehled schválených klinických hodnocení.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje na novou internetovou databázi klinických hodnocení léčivých přípravků.

Databáze uvádí informace o všech schválených klinických hodnoceních, které mohou být zahájeny a prováděny v České republice.
Zveřejněny jsou informace o klinických hodnoceních schválených SÚKL po 31.12.2007
, po nabytí účinnosti nového zákona o léčivech (č. 378/2007 Sb.).
V databázi nejsou uváděna klinická hodnocení, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku a studie bioekvivalence (zákon č. 378/2007 Sb., §99 odst. 1písm.f)). 

Databáze bude aktualizována denně. K zahájení provozu jsou dostupná data klinických hodnocení schválených SÚKL od ledna do května 2008. Data za červen a červenec budou doplněna co nejdříve.

Tiskové a informační oddělení SÚKL
7.7.2008