ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o vakcíně Pandemrix

Aktuální verze informací o vakcíně Pandemrix schválené Evropskou komisí dne 22. prosince 2009.  

Příbalová informace

Informace pro pacienta. Příbalový informační leták obsahuje návod k užití přípravku Pandemrix a je třeba si ho  pozorně prostudovat před tím, než budete očkováni touto vakcínou.

Souhrn údajů o přípravku

Tento dokument je určen zejména pro lékaře a lékárníky. Obsahuje základní informace o léčivé látce, pomocných látkách, lékové formě, dávkování, interakcích, indikacích a očekávaných nežádoucích účincích vakcíny Pandemrix.  

Souhrn zprávy Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment Report) 

Tento dokument objasňuje, jakým způsobem vyhodnotil Výbor pro humánní léčivé Evropské lékové agentury přípravky provedené studie, aby mohl vypracovat doporučení ohledně používání přípravku Pandemrix.

 

Tiskové a informační oddělení
6. 1. 2010