ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o připravovaných publikacích

Koncem srpna 2006 vyjde mimořádná publikace Věstníku SÚKL "Přehled lékáren, výrobců a distributorů léčiv v ČR XII", která bude obsahovat kompletní seznam lékáren k 1.7.2006, garantovaný SÚKLem. Seznam bude zahrnovat následující údaje: kód lékárny, název lékárny, adresu a telefon, jméno odpovědného vedoucího.  

Publikace, která je určena především pro lékárny a distributory léčiv, bude dále obsahovat seznam distributorů a výrobců léčiv. Předkládaný seznam zahrnuje distributory a výrobce léčiv, kteří obdrželi povolení k činnosti do 1.7.2006. Cena publikace bude 350,- Kč a lze ji písemně objednat u firmy RETIS, Evropská 24, 160 00 Praha 6, fax 224 321 133 nebo ji zakoupit v podatelně Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Během září 2006 bude vydána mimořádná publikace Věstníku SÚKL "Seznam volně prodejných léčivých přípravků a přípravků obsahujících návykové látky VIII". K aktualizovanému seznamu přípravků, které je možno vydávat i bez lékařského předpisu, s rozlišením, zda se současně jedná o vyhrazené léčivo, bude opět připojen aktualizovaný seznam léčivých přípravků obsahujících návykové látky. Publikace bude zahrnovat základní údaje o přípravcích (kód, název, léková forma, výrobce, reg. číslo, EAN kód). Publikace umožňuje základní orientaci o tom, které léčivé přípravky jsou dostupné bez lékařského předpisu a které je možno prodávat i mimo lékárny a je určena především lékárníkům, prodejcům vyhrazených léčiv a praktickým lékařům. Cena publikace bude 160,-Kč. Publikaci lze písemně objednat u firmy RETIS, Evropská 24, 160 00 Praha 6, fax 224 321 133 nebo ji bude možno zakoupit v podatelně SÚKL.