ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o přípravku Tamiflu

Aktuální verze informací o přípravku Tamiflu.  

Příbalová informace

Je součástí Souhrnu údajů o přípravku, viz str. 90.
Informace pro pacienta. Příbalový informační leták obsahuje návod k užití přípravku Tamiflu a je třeba si ho pozorně prostudovat před tím, než začnete přípravek užívat.

Souhrn údajů o přípravku

Tento dokument je určen zejména pro lékaře a lékárníky. Obsahuje základní informace o léčivé látce, pomocných látkách, lékové formě, dávkování, interakcích, indikacích a očekávaných nežádoucích účincích přípravku Tamiflu.   

Souhrn zprávy Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment Report)

Tento dokument objasňuje, jakým způsobem vyhodnotil Výbor pro humánní léčivé Evropské lékové agentury přípravky provedené studie, aby mohl vypracovat doporučení ohledně používání přípravku Tamiflu. 
 

Tiskové a informační oddělení
6. 1. 2010