ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o povolení používání neregistrovaného léčivého přípravku PAXLOVID

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o dočasném povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku PAXLOVID s obsahem 150 mg léčivé látky nirmatrelvir a 100 mg léčivé látky ritonavir.  

Na úřední desce Ministerstva zdravotnictví byla zveřejněna informace o povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku PAXLOVID s obsahem 150 mg léčivé látky nirmatrelvir a 100 mg léčivé látky ritonavir.

Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu Držitel rozhodnutí o registraci ve Spojeném království
9999922 PAXLOVID 150MG/100MG TBL FLM 30(20+10) Pfizer Limited, Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom

Plné znění rozhodnutí a opatření obecné povahy jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví: 

Léčivý přípravek PAXLOVID může být používán pouze v souladu se souhrnem údajů o přípravku registrovaného léčivého přípravku PAXLOVID 150MG+100MG TBL FLM 30(20+10), kód SÚKL: 0255450, reg. č. EU/1/22/1625/001.

SÚKL informuje předepisující lékaře, že s ohledem na vydané opatření Ministerstva zdravotnictví není potřeba hlásit předepsání nebo použití tohoto neregistrovaného léčivého přípravku Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.

Oddělení koordinace odborných činností

20. 12. 2023

Aktualizace 22. 12. 2023