Informace o povolení distribuce a použití medicinálního kyslíku

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení distribuce a používání medicinálního kyslíku, který je plněný v rozporu s rozhodnutím o registraci.  

Na úřední desce Ministerstva zdravotnictví byla zveřejněna informace o povolení distribuce a používání medicinálního kyslíku, který je plněný v rozporu s rozhodnutím o registraci.

Plná znění rozhodnutí jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví: 

Oddělení koordinace odborných činností

29. 11. 2021