ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o nežádoucích účincích v EU

Informace o aktuálně nahlášených nežádoucích účincích po podání pandemické vakcíny a léků k léčbě pandemické chřipky H1N1 na území Evropské Unie. Další aktualizované farmakovigilanční zprávy naleznete na webových stránkách Evropské lékové agentury na této adrese: http://www.ema.europa.eu/influenza/updates.html  (dokumenty jsou dostupné v anglickém jazyce)   

Týdenní farmakovigilanční zpráva EMA k pandemii k 20. 1. 2010

Tato zpráva Evropské lékové agentury informuje o nežádoucích účincích nahlášených v souvislosti s použitím vakcín a antivirových přípravků používaných proti současné H1N1 pandemické chřipce z informací dostupných k 20. lednu 2010.  

 

Týdenní farmakovigilanční zpráva EMA k pandemii ke 13. 1. 2010

Tato zpráva Evropské lékové agentury informuje o nežádoucích účincích nahlášených v souvislosti s použitím vakcín a antivirových přípravků používaných proti současné H1N1 pandemické chřipce z informací dostupných k 13. lednu 2010.  

 

Týdenní farmakovigilanční zpráva EMA k pandemii k 6. 1. 2010

Tato zpráva Evropské lékové agentury informuje o nežádoucích účincích nahlášených v souvislosti s použitím vakcín a antivirových přípravků používaných proti současné H1N1 pandemické chřipce z informací dostupných k 6. lednu 2010.  

 

Týdenní farmakovigilanční zpráva EMA k pandemii k 23. 12. 2009

Tato zpráva Evropské lékové agentury informuje o nežádoucích účincích nahlášených v souvislosti s použitím vakcín a antivirových přípravků používaných proti současné H1N1 pandemické chřipce za období do 23. prosince 2009.    

 

Týdenní farmakovigilanční zpráva EMA k pandemii k 16.12.2009

Tato zpráva Evropské lékové agentury informuje o nežádoucích účincích nahlášených v souvislosti s použitím vakcín a antivirových přípravků používaných proti současné H1N1 pandemické chřipce za období do 16. prosince 2009.  

 

Týdenní farmakovigilanční zpráva EMA k pandemii k 9.12.2009

Tato zpráva Evropské lékové agentury informuje o nežádoucích účincích nahlášených v souvislosti s použitím vakcín a antivirových přípravků používaných proti současné H1N1 pandemické chřipce za období do 9. prosince 2009.  

 

Tisková zpráva Evropské lékové agentury

Evropská léková agentura zveřejňuje první týdenní farmakovigilanční zprávu k pandemii  

 

Týdenní farmakovigilanční zpráva EMEA k pandemii k 27.11.2009

Tato zpráva byla připravena Evropskou lékovou agenturou za účelem poskytnout informace o vývoji H1N1 pandemie, dále odhad počtu v Evropě distribuovaných a podaných dávek centralizovaně registrovaných vakcín a antivirotik, souhrn nežádoucích účinků nahlášených Agentuře po podání vakcín a antivirotik a ostatní informace o přínosech a rizicích vakcín a antivirotik.