ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o nežádoucích účincích v ČR

Informace o aktuálně nahlášených nežádoucích účincích po podání pandemické vakcíny Pandemrix a léků k léčbě pandemické chřipky H1N1 v České republice.  

Tato zpráva je připravena Státním ústavem pro kontrolu léčiv za účelem transparentního informování odborné i laické veřejnosti a předcházení dohadům o rizicích protipandemické vakcinace.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky, která jsou zasílána na Státní ústav pro kontrolu léčiv, se vztahují k nežádoucí lékařské události, která podle názoru hlásícího může být způsobena podáním vakcíny. Může se tak jednat jak o skutečné nežádoucí účinky, tak o stavy, které sice vznikly v časové souvislosti s podáním vakcíny, ale jsou zapříčiněné jiným současným nebo dosud nediagnostikovaným onemocněním, které by se rozvinulo i bez podání vakcíny.

Farmakovigilanční zpráva SÚKL k pandemii

Od 9. 2. 2010 do 30. 4. 2010.  

 

Farmakovigilanční zpráva SÚKL k pandemii

od 27.1.2010 do 9.2.2010  

 

Týdenní farmakovigilanční zpráva SÚKL k pandemii

k 19. 1. 2010  

 

Týdenní farmakovigilanční zpráva SÚKL k pandemii

k 29.12.2009  

 

Týdenní farmakovigilanční zpráva SÚKL k pandemii

ke 22. 12. 2009  

 

Týdenní farmakovigilanční zpráva SÚKL k pandemii

k 16.12.2009  

 

Týdenní farmakovigilanční zpráva SÚKL k pandemii

Informace k 4.12.2009