ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o hlášení cen původce

Upozornění SÚKL k procesu hlášení cen původce.  

Oznamovací povinnost se týká léčivých přípravků, které mají stanovenou úhradu ze zdravotního pojištění a nepodléhají cenové regulaci maximální cenou výrobce, jsou regulovány pouze obchodní přirážkou.
V Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely jsou tyto přípravky označeny symbolem OP v položce TCR (typ cenové regulace). Léčivé přípravky jsou takto označeny na základě seznamu ATC skupin a cest podání, které stanovilo Ministerstvo zdravotnictví ČR ve svém Cenovém rozhodnutí 1/08-FAR ze dne 12. května 2008.

Ústav žádá držitele rozhodnutí o registraci, aby ceny původce hlásili prostřednictvím elektronického formuláře, který je k dispozici na webových stránkách Ústavu a který umožňuje automatické zpracování. K odeslání tohoto hlášení je nutný pouze elektronický podpis.
V krajním případě je možno hlášení cen původce zaslat ve formátu xls na CD, na adresu Oddělení datové podpory, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobarova 48, 100 41 Praha 10.

Ústav žádá držitele rozhodnutí o registraci, aby nezasílali údaje o hlášení cen v písemné podobě. V případě, že jste odeslali hlášení prostřednictvím webového formuláře, není třeba stránky z formuláře tisknout a duplicitně zasílat Ústavu.

Pokud byla cena původce již nahlášena a od posledního hlášení nedošlo ke změně výše ceny ani k případné změně regulace ceny, není třeba údaje o ceně na další období hlásit ani zasílat prohlášení, že k žádné změně nedošlo. Naopak pokud zašlete prohlášení, že nedošlo ke změně, a cenu původce jste přitom dosud nenahlásili, Ústav považuje takové oznámení za bezpředmětné.

Ceny původce jsou zveřejňovány vždy poslední pracovní den v měsíci na webových stránkách Ústavu v Seznamu cen původce. Na jejich základě jsou rovněž vypočítávány hodnoty orientační ceny (položka ORC) v Seznamu hrazených přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely. U přípravků, které jsou v Seznamu hrazených LP/PZLÚ označeny typem regulace OP a nemají vyplněnu položku ORC, nebyla Ústavu dosud nahlášena cena původce.

Oddělení datové podpory
22.12.2008

Informace o hlášení cen původce, 19.06.2008

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o procesu hlášení cen původce.