ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o distribuci léčiv lékárnám, jiným zdravotnickým zařízením a prodejcům vyhrazených léčiv

Předmětem hlášení distributorů jsou dodávky léčivých přípravků do lékáren, jiných zdravotnických zařízení a pokud jde o vyhrazená léčiva, i prodejcům vyhrazených léčiv, dále dodávky humánních léčiv veterinárním lékařům oprávněným vykonávat odbornou činnost, které SÚKL na základě pokynu DIS-13, aktuální verze, v rámci monitorování dodávek léčivých přípravků rovněž sleduje. Do hlášení jsou zahrnuty dodávky léčiv mimo ČR, vč. vzájemného obchodování se zahraničními distributory. A data dále zahrnují i informace o specifických léčebných programech.  

Informace obsahují výhradně údaje z hlášení distributorů dle pokynu SÚKL DIS-13, aktuální verze, o distribuci léčivých přípravků, nejedná se o reálnou spotřebu léků pacienty, tedy o data, která by popisovala konkrétní výdeje pacientům

1/ Distribuce léčivých přípravků

2/ Rozdělení distribuce podle cenových pásem

3/ Souhrnné čtvrtletí hodnocení vývoje distribuce léčivých přípravků

4/ Souhrnné hodnocení vývoje distribuce léčivých přípravků podle ATC skupin

5/ Souhrnné hodnocení vývoje distribuce hrazených léčivých přípravků

6/ Neregistrované léčivé přípravky

7/ Dodávky léčivých přípravků do zahraničí

8/ Posouzení distribuční aktivity

Přehled distributorů s povolením SÚKL k distribuci léčiv.