Informace o distribuci léčiv lékárnám, jiným zdravotnickým zařízením a prodejcům vyhrazených léčiv

Předmětem hlášení distributorů jsou dodávky léčivých přípravků do lékáren, jiných zdravotnických zařízení, a pokud jde o vyhrazená léčiva, i prodejcům vyhrazených léčiv, dále dodávky humánních léčiv veterinárním lékařům oprávněným vykonávat odbornou činnost, které SÚKL na základě pokynu DIS-13, aktuální verze, v rámci monitorování dodávek léčivých přípravků rovněž sleduje. Do hlášení jsou zahrnuty dodávky léčiv mimo ČR, vč. vzájemného obchodování se zahraničními distributory. A data dále zahrnují i informace o specifických léčebných programech.  

Informace obsahují výhradně údaje z hlášení distributorů dle pokynu SÚKL DIS-13, aktuální verze, o distribuci léčivých přípravků, nejedná se o reálnou spotřebu léků pacienty, tedy o data, která by popisovala konkrétní výdeje pacientům.

 

1/ Dodávky léčivých přípravků do ČR

Obsah souboru:

 • Celkové počty registrovaných, dodaných a hrazených LP
 • Údaje o dodávkách léčivých přípravků do sítě zdravotnických zařízení v ČR v počtech balení, ve finančním vyjádření a v DDD
 • Dodávky u vybraných skupin (orphan, specifické léčebné programy, léčivé přípravky distribuované veterinárním lékařům)
 • Hodnocení dodávek v počtech balení a cenách původce

 

2/ Souhrnné hodnocení vývoje distribuce léčivých přípravků podle ATC skupin

Obsah souboru:

 • Hodnocení dodávek léčivých přípravků dle ATC skupiny v počtech balení
 • Hodnocení dodávek léčivých přípravků dle ATC skupiny v cenách původce
 • Hodnocení vývoje dodávek léčivých přípravků hrazených z veřejného zdravotního pojištění

 

3/ Dodávky léčivých přípravků do zahraničí

Od 1. 1. 2011 hlášení od distributorů dle pokynu DIS-13, aktuální verze obsahují nově i dodávky léčivých přípravků do zahraničí do zdravotnických zařízení a dalším distributorům.

Uvedená data se týkají dodávek léčivých přípravků do zahraničí, vč. léčivých přípravků, které nejsou primárně určeny na český trh. Nelze je tedy souhrnně označovat jako "reexport".

Obsah souboru:

 • Souhrnné údaje o vývoji dodávek léčivých přípravků v DDD, finančním vyjádření a počtech balení.
 • Nejčastěji distribuované léčivé přípravky do zahraničí dle počtu balení


4/ Přehled distributorů s povolením SÚKL k distribuci léčiv

V 3. čtvrtletí 2015 bylo hlášení o dodávkách LP prováděno z distribučních účtů:

Červenec:    725 distribučních účtů, z toho

 • 691 hlášení dodalo, z toho
  • 494 distribuovalo
  • 197 nedistribuovalo
 •  28 hlášení nedodalo
 •    6 konec

Srpen:    732 distribučních účtů, z toho

 • 697 hlášení dodalo, z toho
  • 493 distribuovalo
  • 204 nedistribuovalo
 • 31 hlášení nedodalo
 •   4 konec

Září:    732 distribučních účtů, z toho

 • 694 hlášení dodalo, z toho
  • 496 distribuovalo
  • 198 nedistribuovalo
 • 31 hlášení nedodalo
 •  7 konec

Sekce DOZ prověřovala subjekty, které neposkytly hlášení ve stanoveném termínu.
(konečné číslo u nedodaných hlášení)

 

Oddělení datové podpory

6. 11. 2015