ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o distribuci léčiv lékárnám, jiným zdravotnickým zařízením a prodejcům vyhrazených léčiv

Informace obsahují výhradně údaje z hlášení distributorů dle Pokynu SÚKL DIS-13, verze 3, o distribuci léčivých přípravků, nejedná se o reálnou spotřebu léků pacienty, tedy o data, která by popisovala konkrétní výdeje pacientům.    

 Předmětem hlášení distributorů jsou dodávky léčivých přípravků do lékáren, jiných zdravotnických zařízení a pokud jde o vyhrazená léčiva, i prodejcům vyhrazených léčiv, dále dodávky humánních léčiv veterinárním lékařům oprávněným vykonávat odbornou činnost, které SÚKL na základě pokynu DIS-13, aktuální verze, v rámci monitorování dodávek léčivých přípravků rovněž sleduje. Do hlášení se nezahrnuje vzájemné obchodování mezi distributory, ani dodávky léčiv mimo ČR.

1/ Hodnocení vývoje distribuce léčivých přípravků (včetně specifických léčebných programů)

2/ Rozdělení distribuce podle cenových pásem

3/ Souhrnné čtvrtletní hodnocení vývoje distribuce léčivých přípravků (včetně specifických léčebných programů)

4/ Souhrnné roční hodnocení vývoje distribuce léčivých přípravků (včetně specifických léčebných programů)

5/ Souhrnné hodnocení vývoje distribuce hrazených léčivých přípravků (včetně specifických léčebných programů)

6/ Spotřeba léčivých látek podle cesty podání