ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace k zásilkám kontrolovaných léčiv v rámci humanitární pomoci zasílané na Ukrajinu

Státní ústav pro kontrolu léčiv níže sdílí informace poskytnuté ukrajinským ministerstvem zdravotnictví, které upozorňuje na změnu v legislativě týkající se humanitární pomoci.  


Jménem ukrajinského ministerstva zdravotnictví si Vás [Ukrajina] dovoluje informovat o důležité změně v ukrajinské legislativě, jejímž cílem je směřování zásilek kontrolovaných léčiv (omamných látek) v rámci humanitární pomoci zasílané na Ukrajinu do jednoho místa. 

Státní podnik pro zásobování zdravotnických zařízení, „Ukrmedpostach“ při ukrajinském ministerstvu zdravotnictví se stává jediným pověřeným příjemcem humanitární pomoci ve formě léčiv, psychotropních látek a prekurzorů léčiv.

Vzhledem k výše uvedenému Vás žádáme, abyste tuto informaci laskavě předali členským státům a účastníkům mechanismu civilní ochrany Unie (UCPM) a informovali je o potřebě změnit adresáta u všech aktuálních nabídek kontrolovaných léčiv:

Údaje adresáta: 

State Enterprise for Supplies to Medical Institutions "Ukrmedpostach" under the Ministry of Health of Ukraine.

 Adresa: 29, Bereznyakivska str, Kyiv, 02098, Ukraine

Kontaktní osoba: Oksana Gergel, náměstkyně ředitele «Ukrmedpostach» +380 67 327 3110; alkoz3101@gmail_com.