ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace k podobě prvních balení vakcíny Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 – předplněné injekční stříkačky a jednodávkové injekční lahvičky

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o dočasné podobě prvních balení vakcíny Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1, konkrétně nových druhů vnitřního obalu „předplněná injekční stříkačka“ a „jednodávková injekční lahvička“.  

Na základě výjimky udělené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) s ohledem na nadcházející dodávky vakcíny Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1, 25MCG/25MCG, INJ DIS, a sice nových druhů vnitřního obalu:

  • předplněná injekční stříkačka“, registrační číslo: EU/1/20/1507/007, kód SÚKL: 0268229, a
  • jednodávková injekční lahvička“, registrační číslo: EU/1/20/1507/008, kód SÚKL: 0268230,

budou na obalu prvních dodávek těchto nových druhů vnitřního obalu následující rozdíly oproti budoucím šaržím:

  • bude uvedeno jiné vyjádření síly „0.1 mg/mL“,
  • v názvu nebude uveden přívlastek „BA.1“.

Podoba prvních balení vnějšího obalu pro předplněné injekční stříkačky bude pro všechny členské státy EU tato:

so1.png

Podoba vnějšího obalu pro budoucí šarže pro předplněné injekční stříkačky bude tato:

so2.png

Podoba prvních balení vnitřního obalu (štítku) pro předplněné injekční stříkačky bude pro všechny členské státy EU tato:

so3.png

Podoba vnitřního obalu (štítku) pro budoucí šarže pro předplněné injekční stříkačky bude tato:

so4.png

Podoba prvních balení vnějšího obalu pro jednodávkové injekční lahvičky bude pro všechny členské státy EU tato:

so5.png

Podoba vnějšího obalu pro budoucí šarže pro jednodávkové injekční lahvičky bude tato:

so6.png

Podoba prvních balení vnitřního obalu (štítku) pro jednodávkové injekční lahvičky bude pro všechny členské státy EU tato:

so7.png

Podoba vnitřního obalu (štítku) pro budoucí šarže pro jednodávkové injekční lahvičky bude tato:

so8.png

Tato výjimka byla udělena s ohledem na urychlení dodávek upravené vakcíny do EU.

 

Sekce registrací

27. 10. 2022


Aktualizace 29. 11. 2022: 

Pro některé šarže prvních balení jednodávkových injekčních lahviček vakcíny Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 byly chybně použity i jiné obaly, které nekorespondují se vzhledem obalů uvedených výše. Za účelem urychlení dodávek vakcíny však byla distribuce těchto balení umožněna. Držitel rozhodnutí o registraci o konkrétním vzhledu balení informuje prostřednictvím DHPC dopisu.