ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace k podobě prvních balení vakcíny Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (5/5 mikrogramů)/dávku

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o dočasné podobě prvních balení vakcíny Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 o síle (5/5 mikrogramů)/dávku, určenou pro pediatrickou populaci od 5 do 11 let.  

Na základě výjimky udělené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) s ohledem na nadcházející dodávky upravené vakcíny Comirnaty Original/Omicron BA.4-5, (5MCG/5MCG)/DÁV, INJ CNC DIS, registrační číslo: EU/1/20/1528/011, kód SÚKL: 0268232 a registrační číslo: EU/1/20/1528/012, kód SÚKL: 0268233, budou na vnějším obalu prvních dodávek této vakcíny následující rozdíly oproti budoucím šaržím:

-          na vnějším obalu bude vyjádření síly uvedeno jako „5/5 micrograms per dose“ místo „(5/5 micrograms)/dose“,

-          nebude uvedena léčivá látka „famtozinameran“.

Podoba prvních balení vnějšího obalu bude pro všechny členské státy EU tato:první_1.png

Podoba vnějšího obalu pro budoucí šarže bude tato:

druhý_2.png

Podoba štítku na vialce prvních balení bude shodná s budoucími šaržemi vakcíny (výjimka se na štítky nevztahuje) a bude tato:

t__et__.png

Tato výjimka byla udělena s ohledem na urychlení dodávek upravené vakcíny do EU.

Sekce registrací

18. 11. 2022