Informace k novým verzím rozhraní ERP a RLPO - technická dokumentace

V souvislosti s novelou vyhlášky č. 221/2013 Sb. upozorňuje SÚKL na nové informace k verzím rozhraní ERP a RLPO.  

V návaznosti na informaci o připravovaném nasazení nových verzí rozhraní pro ERP 2.40 a RLPO 1.10, zveřejňujeme avizovanou technickou dokumentaci, kterou si pro ERP můžete stáhnout zde:

a pro RLPO zde:

Zároveň Vám oznamujeme, že od dnešního dne jsou nové verze rozhraní zpřístupněny na testovacím prostředí.

S ohledem na rozsah změn si Vás zároveň dovolujeme pozvat na workshop, který je určen primárně pro vývojáře a uskuteční se dne 21. 10. 2015 v 10:00 hodin ve velkém sále SÚKL, Šrobárova 48, Praha 10.

 

Program jednání bude následující:

Obecný úvod:

  • Představení účastníků
  • Shrnutí důvodu setkání
  • Stávající stav předepisování a výdeje konopí
  • Předpokládaný další vývoj v oblasti konopí

Prezentace změn nových verzí rozhraní:

  • Hlavní změny v rozhraní pro předepisování, výdej, zdravotní pojišťovny
  • Souběh verzí ERP a RLPO a jeho omezení
  • Ukončení provozu dřívějších verzí
  • Předpokládaný způsob nasazení

Dotazy ze strany vývojářů

Předpokládaná délka workshopu je maximálně 90 minut.

 

Oddělení eReceptu

12. 10. 2015