Důležité informace

Opravná verze2 Seznamu ZP vydanému k 1. 2. 2022

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a...

 

Přehled testů k diagnostice onemocnění covid-19

Státní ústav pro kontrolu léčiv eviduje prostřednictvím Registru zdravotnických prostředků (RZPRO) všechny diagnostické zdravotnické prostředky in vitro (IVD) uvedené na...

 

Opravná verze Seznamu ZP vydanému k 1. 2. 2022

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a...

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Imunoglobulin - aktualizace ze dne 25.1.2022

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Imunoglobulin 5 g/100 ml, inj. sol.

 

Prodloužení doby použitelnosti Comirnaty (pediatrická léková forma a léková forma bez ředění) na 9 měsíců

Evropská komise vydala dne 9. 12. 2021 rozhodnutí o změně registrace pro vakcínu proti covid-19 Comirnaty (Comirnaty 30 mikrogramů/dávku injekční disperze, nová léková forma...

 

Změna registrace léčivého přípravku Melipramin 25 mg potahované tablety

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o změně podmínek uchovávání léčivého přípravku MELIPRAMIN, 25 mg, tbl.flm.

 

Návrh Seznamu cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1. 2. 2022 - verze2

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a...

 

Opravná verze3 Seznamu ZP vydanému k 1. 1. 2022

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a...

 

Nejnovější články

27. 01. 2022

EMA doporučila podmínečnou registraci Paxlovidu, antivirotika pro léčbu covid-19

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) doporučil na svém jednání 27. 1. 2022 udělit podmínečnou registraci...

 

26. 01. 2022

Seminář č. 3 - Sekce registrací – Odbor klinického hodnocení léčivých přípravků (OKH)

„ Klinická hodnocení – další informace k účinnosti nařízení 536/2014. “  - opakování semináře ze 4.1.2022 + doplňující informace k požadavkům na dokumenty...

 

26. 01. 2022

KLH-CTIS-01

Verze 1, ze dne 20. 1. 2022 Pokyn Etické komise SÚKL stanovuje požadavky na dokumenty předkládané k žádosti o povolení části II klinického hodnocení:

 

25. 01. 2022

Jednací řád Etické komise SÚKL

Jednací řád Etické komise SÚKL, verze 1, ze dne 20. 1. 2022

 

25. 01. 2022

Změna registrace léčivého přípravku Melipramin 25 mg potahované tablety

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o změně podmínek uchovávání léčivého přípravku MELIPRAMIN, 25 mg, tbl.flm.

 

24. 01. 2022

Seznam referenčních zdrojů SÚKL

Seznam veřejně dostupných referenčních zdrojů cen léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely používaných SÚKL pro účely cenové a úhradové regulace.

 

24. 01. 2022

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku spironolakton

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku spironolakton v...