ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Implementace technických změn dle novely zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech

Vzhledem k implementaci novely zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, která má zvýšit odolnost trhu a zlepšit připravenost České republiky na případné výpadky léčiv, bylo potřeba přistoupit k úpravám některých hlášení a zároveň zavést některá nová. První soubor změn začal platit od ledna 2024 a druhá část vstoupí v účinnost až od začátku června 2024. I přes poměrně krátkou lhůtu, během které musel SÚKL změny zanalyzovat a implementovat, věříme, že jsme připraveni, a rádi bychom vás informovali o testovacím a produkčním prostředí některých služeb.

 

 • DIS13
  • TEST
  • PRODUKCE
   • API – připravuje se
   • Web – připravuje se

 

Pro potřeby DIS13 jsou na webových stránkách Opendata (https://opendata.sukl.cz) zveřejněny kódy pracovišť lékáren, distributorů a transfúzních stanic.

 

 • Hlášení uvedení, přerušení, obnovení nebo ukončení uvádění na trh
  • Úprava formuláře – úprava položek (dostupné od 2. 1. 2024)

 

 • Žádost o umožnění uvedení cizojazyčné šarže léčivého přípravku do oběhu
  • Úprava formuláře – povolení OTC (dostupné od 2. 1. 2024)

 

 

Další informace naleznete v prezentacích ze semináře konaného dne 27. 10. 2023 https://www.sukl.cz/sukl/dalsi-informace/seminar-c-16-seminar-k-implementaci-zmen-dle-pripravovane. Záznam z technického semináře je dostupný pro vývojáře v kontaktním centru.

V případě technických dotazů od vývojářů klientských SW můžete využít kontaktní centrum na adrese https://kc.sukl.cz/.

 

Informace budeme průběžně aktualizovat.

Poslední aktualizace 2. 1. 2024

Seminář č. 16 - Seminář k implementaci změn dle připravované novely zákona o léčivech č. 378/2007 Sb., 15.11.2023

Téma: Implementace změn dle připravované novely zákona o léčivech č. 378/2007 Sb.

Seminář č. 8 – Seminář Ministerstva zdravotnictví ČR a SÚKL k dopadům novely zákona o léčivech – Oddělení výpadků a nahraditelnosti, 19.12.2023

TÉMA: Cíle a procesy novely zákona o léčivech