Hodnocení vývoje distribuce vybrané skupiny léčivých přípravků

Hodnocení ATC skupiny L04AB – inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-alfa)    

V posledních třech letech zaznamenáváme nárůst počtu dodaných balení, DDD/1000 obyvatel/den i finančních nákladů léčivých přípravků z této ATC skupiny.Tyto monoklonální protilátky působí v organismu jako inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-alfa) a v kombinaci s methotrexátem jsou indikovány k léčbě revmatoidní artritidy, polyartikulární juvenilní idiopatické artritidy, psoriatrické artritidy, ankylozující spodylitidy, Crohnovy choroby a psoriázy.

V prvním čtvrtletí letošního roku patří mezi deset finančně náročnějších přípravků  ve finančním vyjádření hned dva přípravky z této skupiny: na prvním místě přípravek Remicade, dodávky za téměř 248 mil. Kč a na místě třetím přípravek Humira, dodávky za více jak 172 mil. Kč.

grafu č. 10 uvádíme vývoj ATC skupiny L04AB po čtvrtletích za poslední tři roky, kde je patrný jednoznačný trend nárůstu dodávek těchto finančně náročných léků.

Graf č. 11 a č. 12 zobrazuje vývoj dodávek léčivého přípravku Humira v základních sledovaných parametrech za poslední tři roky po jednotlivých čtvrtletích.