ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Hlášení nežádoucích účinků – aktualizovaný formulář

Státní ústav pro kontrolu léčiv aktualizoval elektronický formulář k hlášení podezření na nežádoucí účinky léčivých přípravků určený pro zdravotnické pracovníky.  

Hlášení podezření na nežádoucí účinky související s užíváním léčivých přípravků jsou důležitým zdrojem informací. Povinnost hlásit závažné nebo neočekávané nežádoucí účinky Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv mají všichni zdravotničtí pracovníci. Pro zvýšení uživatelského pohodlí hlásících byl nově aktualizován elektronický formulář pro hlášení nežádoucích účinků, který je dostupný na internetových stránkách SÚKL https://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

 

Aktualizovaná podoba formuláře umožňuje:

  • využití funkce „našeptávače“ u vybraných polí jako je např. reakce, název léčivého přípravku,
  • automatické vkládání souvisejících informací u některých polí, např. datum narození – věk, název léčivého přípravku – síla, forma a cesta podání,
  • registraci hlásícího – zaregistrovaný uživatel nemusí při opakovaném hlášení vyplňovat kontaktní údaje a má kdykoli dostupný přehled všech odeslaných hlášení,
  • uložení rozpracovaného formuláře v průběhu hlášení,
  • generování automatického potvrzení o přijetí zaslaného hlášení i s evidenčním číslem.

 

Děkujeme každému, kdo nahlásí podezření na nežádoucí účinek.

Důležité informace o nově popsaných rizicích souvisejících s podáním léčivých přípravků jsou zveřejňovány v elektronickém Informačním zpravodaji nežádoucí účinky.

 

 

Tiskové a informační oddělení
22. 8. 2012