ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Rok 2018

Hemovigilance ČR – Výroční zpráva SÚKL za rok 2018 (oznamovací období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018)  

I.                    Počty transfuzních přípravků v ČR v roce 2018:

V roce 2018 bylo ve 149 zařízeních transfuzní služby (ZTS) a krevních bank (KB) v ČR vydáno celkem 569 210 transfuzních přípravků (TP) pro 159 475 příjemců TP, kterým bylo podáno celkem 566 234 TP.                                  

 

Plná krev

Erytrocyty

Trombocyty

Plazma

Počet vydaných balení  TP

1 577

399 063

45 495

123 016

Počet příjemců TP

1 067

114 079

11 562

32 726

Počet podaných balení TP

1 429

397 395

45 061

122 290

 

II.                  Závažné nežádoucí reakce (ZNR) v ČR v roce 2018:

V roce 2018 bylo v ČR potvrzeno 8 ZNR u dárců (5x kolaps s pádem po odběru s následným ošetřením na Odd. urgentní medicíny, 3x vazovagální reakce) a 16 ZNR u příjemců TP se SP 1, 2 nebo 3.              (SP = stupeň přisuzovatelnosti)

ZNR – Plná krev

                            Stupeň přisuzovatelnosti

 

NP

0

1

2

3

celkem

 

-

-

-

-

-

 

ZNR – Plazma

                            Stupeň přisuzovatelnosti

 

NP

0

1

2

3

Anafylaxe/hypersenzitivita

 

 

 

 

1

1

celkem

 

-

-

-

1

1

 

ZNR – Erytrocyty

                            Stupeň přisuzovatelnosti

 

NP

0

1

2

3

Anafylaxe/hypersenzitivita

 

 

 

1

 

 

Akutní poškození plic v souvislosti s transfuzí

 

1

 

1

 

1

Virová infekce přenesená transfuzí – HBV

 

3

 

1

1

 

Virová infekce přenesená transfuzí – HCV

 

 

 

 

 

1

Hemolýza z jiných než imunitních příčin

 

 

 

 

 

1

Imunitní hemolýza kvůli neslučitelnosti AB0

 

 

 

 

 

2

celkem

 

4

-

3

1

5

 

ZNR – Trombocyty

                            Stupeň přisuzovatelnosti

 

NP

0

1

2

3

Anafylaxe/hypersenzitivita

 

 

 

1

2

 

Ostatní jmenovitě uvedené – TACO

 

 

 

1

 

 

celkem

 

-

-

2

2

-

 

ZNR – více přípravků

                            Stupeň přisuzovatelnosti

 

NP

0

1

2

3

Akutní poškození plic v souvislosti s transfuzí

 

 

 

 

 

1

celkem

 

-

-

-

-

1

 

V roce 2018 nedošlo v ČR k úmrtí v souvislosti s podáním transfuzních přípravků.

III.                Závažné nežádoucí události (ZNU) v ČR v roce 2018:

V roce 2018 bylo v ČR potvrzeno celkem 13 ZNU

1 ZNU – dárce připuštěn k odběru plazmy, přestože nesplňoval kritéria (zjištěno při následném odběru)

6 ZNU – výdej TP pozitivního na HBV (5x) nebo HCV (1x) – vydané TP byly sérologicky negativní, přítomnost virových partikulí prokázána NAT testováním, z toho ve 2 případech došlo k přenosu HBV a v 1 k přenosu HCV na příjemce TP

2 ZNU – v souvislosti s chybou člověka (1x záměna TP při expedici, 1x záměna na oddělení), TP podány jiným příjemcům, než pro které byly kříženy

2 ZNU – výdej TP vyrobených z krve dárce, který se nacházel v inkubační době infekčního onemocnění (spalničky, HEV), zjištěno zpětným hlášením, nedošlo k přenosu nákazy

1 ZNU – výdej TP vyrobených z krve dárce, který zapomněl před darováním uvést, že se nacházel v malarické oblasti), zjištěno zpětným hlášením

1 ZNU – zjištěna chyba software, která mohla vést k chybným výdejům (nenastalo)

 

ZNU, kterou je dotčena jakost a bezpečnost krve a jejích složek kvůli odchylce v souvislosti s:

Celkový počet

Bližší údaje

Závada přípravku

Selhání zařízení

Chyba člověka

Ostatní jmenovitě uvedené

- výběr dárce

1

   

1

 

- odběrem plné krve

 

 

 

 

 

- aferézou

-

       

- vyšetřením podle §4 odst. 3

6

6

 

 

 

- zpracováním

-

 

 

 

 

- skladováním

-

 

 

 

 

- distribucí

1

 

 

1

 

- výběrem TP

-

 

 

 

 

- testem kompatibility

-

 

 

 

 

- výdejem

1

 

 

1

 

- ostatním jmenovitě uvedeným

4

3

1

 

 

IV.               Počty zpracovaných jednotek krve a zpracovaných krevních složek v ČR v roce 2018:

V roce 2018 bylo v ČR zpracováno celkem 1 176 678 odběrů krve, z čehož odběrů plné krve bylo 419 818, aferetických odběrů bylo 756 860.