Datum : 17.12.2008 15:30:02

MSG127_OdpovedNaPing

Name   : MSG127_OdpovedNaPing Name   :  
Type :   Skupina :  
Imported from : Zpravy 1v77   

Zprava ZPRÁVA R 1 x
Signature SIGNATURE O 1 x

Zprava
  IDZpravy ID Zprávy R UUID/GUID
  IDPuvodniZpravy ID původní zprávy R UUID/GUID
  DruhUzivatele Klient Druh uživatele R n..3 RE014
  DatumCasOdeslaniZpravy DatumČas odeslání zprávy (dle odesílatele této zprávy) R datetime
  DatumCasPrijetiPuvodniZpravy DatumČas přijentí původní zprávy (dle CU) R datetime
Signature