Datum : 17.12.2008 15:29:50

MSG027_Ping

Name   : MSG027_Ping Name   :  
Type :   Skupina : EP07_Test
Imported from : Zpravy 1v77   

Zprava ZPRÁVA R 1 x
Signature SIGNATURE O 1 x

Zprava
  IDZpravy ID Zprávy R UUID/GUID
  DruhUzivatele Klient Druh uživatele R n..3 RE014
  VyrobceSW Klient Výrobce software R an..1000
  NazevSW Klient Název software R an..1000
  VerzeSW Klient verze software R an..1000
  DatumCasOdeslaniZpravy DatumČas odeslání zprávy (dle odesílatele této zprávy) R datetime
Signature