Datum : 17.12.2008 15:29:47

MSG003_ZadostORecept

Name   : MSG003_ZadostORecept Name   :  
Type :   Skupina :  
Imported from : Zpravy 1v77   

Doklad DOKLAD R 1 x RE066
     Lekar LÉKAŘ C 1 x RE015, RE063
          Jmeno JMÉNO R 1 x
          Poskytovatel POSKYTOVATEL R 1 x
               Adresa ADRESA R 1 x RE011
     Pacient PACIENT C 1 x RE013, RE050, RE017
          Jmeno JMÉNO R 1 x
          Adresa ADRESA R 1 x RE011
     Vydej VÝDEJ C 1 x RE016
          Lekarnik LÉKÁRNÍK R 1 x
               Jmeno JMÉNO R 1 x
               Poskytovatel POSKYTOVATEL - VÝDEJ R 1 x
Zprava ZPRÁVA R 1 x
Operator OPERÁTOR C 1 x RE048
Signature SIGNATURE R 1 x

Doklad
  ID ID dokladu C UUID/GUID
  IDSkupina128 Čárový kód dokladu ve formátu Skupina128 C an..25
Lekar
  ICPP ID lékař ICPP C an8 CE059
  ICKomory IČ lékařské/stomatolgické komory R an10
  KodKomory Kód rozlišující Lékařskou a Stomatologickou komoru R an1
Jmeno
  Prijmeni Příjmení R a..35
  Jmena Jména R a..24
Poskytovatel
  Nazev Název poskytovatele O an..255
  Telefon Telefon R an..13
  ICP IČ Pracoviště C an8 CE058
  ICZ IČ Zdravotní zařízení C an8 RE062
  DIC DIČ R an..12
  ACROznaceniUtvaru Armáda ČR označení útvaru O an..50 RE001
  ACRMistoUtvaru Armáda ČR místo útvaru C an..50 RE033
Adresa
  Ulice Ulice O an..48
  CisloOrientacni Orientační číslo C an..4
  CisloEvidencni Evidenční číslo C an..5
  CisloPopisne Popisné číslo C an..5
  NazevObce Název obce R an..48
  NazevCastiObce Název části obce O an..48
  NazevOkresu Název okresu O an..32
  PSC PSČ R n5
Pacient
  CisloPojistence Číslo pojištěnce C an..10
  KodZP Kód zdravotní pojišťovny C n3 CE004
  DatumNarozeni Datum narození C date
  Telefon Telefon O an..13
  NazevVeznice Název věznice O an..48
Jmeno
  Prijmeni Příjmení R a..35
  Jmena Jména R a..24
Adresa
  Ulice Ulice O an..48
  CisloOrientacni Orientační číslo C an..4
  CisloEvidencni Evidenční číslo C an..5
  CisloPopisne Popisné číslo C an..5
  NazevObce Název obce R an..48
  NazevCastiObce Název části obce O an..48
  NazevOkresu Název okresu O an..32
  PSC PSČ R n5
Vydej
Lekarnik
  ICLekarenskeKomory IČ lékárnické komory R an..10
Jmeno
  Prijmeni Příjmení R a..35
  Jmena Jména R a..24
Poskytovatel
  ICZ IČ Zdravotní zařízení R an8 CR007
  DIC DIČ R an..12
Zprava
  IDZpravy ID Zprávy R UUID/GUID
  IDSession ID Web Sesssion C UUID/GUID RE030
  DruhUzivatele Klient Druh uživatele R n..3
  VyrobceSW Klient Výrobce software R an..1000
  NazevSW Klient Název software R an..1000
  VerzeSW Klient verze software R an..1000
  DatumCasOdeslaniZpravy DatumČas odeslání zprávy (dle odesílatele této zprávy) R datetime
Operator
  IC ID Operátora R an..10
  Jmeno Jméno Operátora R an..100
Signature