Datum : 17.12.2008 15:30:01

MSG123_OdpovedNaOTCsOmezenim

Name   : MSG123_OdpovedNaOTCsOmezenim Name   :  
Type :   Skupina :  
Imported from : Zpravy 1v77   

Doklad DOKLAD O 100 x
     Pacient PACIENT R 1 x RE013
          Jmeno JMÉNO C 1 x
     Vydej VÝDEJ R 100 x
          VLP VÝDEJ POLOŽKA LP R 100 x
               HVLPReg VÝDEJ POLOŽKA LP HVLP Reg R 1 x
Zprava ZPRÁVA R 1 x
Filtr FILTR R 1 x

Doklad
  Druh Druh dokladu (erecept,papírový recept,OTC s omezením) R n1 RE023
Pacient
  CisloPojistence Číslo pojištěnce C an..10
  DatumNarozeni Datum narození C date
Jmeno
  Prijmeni Příjmení R a..35
  Jmena Jména R a..24
Vydej
VLP
  DatumVydeje Datum výdeje R date
  Mnozstvi Vydané množství R n..3,2
  Navod Návod (bez zkratky D.S.) O an..80
  Pozn Poznámka O an..4000
  ZdravotniStav Zdravotní stav O an..4000
  Diagnoza Diagnóza O an..5 CE005
HVLPReg
  KodSUKL Kód SUKL R an7 CE002
  ATC ATC R an..7
  Nazev Název R an..70
  Forma Forma R an..19
  Sila Síla R an..15
  Baleni Balení R an..22
Zprava
  IDZpravy ID Zprávy R UUID/GUID
  IDPuvodniZpravy ID původní zprávy R UUID/GUID
  DruhUzivatele Klient Druh uživatele R n..3 RE040
  DatumCasOdeslaniZpravy DatumČas odeslání zprávy (dle odesílatele této zprávy) R datetime
  DatumCasPrijetiPuvodniZpravy DatumČas přijentí původní zprávy (dle CU) R datetime
Filtr
  DatumOd Datum od R date RE067
  DatumDo Datum do O date