Datum : 17.12.2008 15:29:49

MSG014_ZruseniHlaseni

Name   : MSG014_ZruseniHlaseni Name   :  
Type :   Skupina :  
Imported from : Zpravy 1v77   

Doklad DOKLAD R 1 x
     Vydej VÝDEJ R 1 x
          Lekarnik LÉKÁRNÍK R 1 x
               Jmeno JMÉNO R 1 x
               Poskytovatel POSKYTOVATEL - VÝDEJ R 1 x
Zprava ZPRÁVA R 1 x

Doklad
Vydej
  ID ID výdeje R UUID/GUID
  DatumZruseni Datum zrušení R date
  DuvodZruseni Důvod zrušení R an..4000
Lekarnik
  ICLekarenskeKomory IČ lékárnické komory R an..10
Jmeno
  Prijmeni Příjmení R a..35
  Jmena Jména R a..24
Poskytovatel
  ICZ IČ Zdravotní zařízení R an8 CR007
  DIC DIČ R an..12
Zprava
  IDZpravy ID Zprávy R UUID/GUID
  DruhUzivatele Klient Druh uživatele R n..3 RE029, RE035
  VyrobceSW Klient Výrobce software R an..1000
  NazevSW Klient Název software R an..1000
  VerzeSW Klient verze software R an..1000
  DatumCasOdeslaniZpravy DatumČas odeslání zprávy (dle odesílatele této zprávy) R datetime