Datum : 17.12.2008 15:29:49

MSG011_ZalozeniHlaseni

Name   : MSG011_ZalozeniHlaseni Name   :  
Type :   Skupina : EP03_HlaseniOVydeji
Imported from : Zpravy 1v77   

Doklad DOKLAD R 1 x
     Pacient PACIENT R 1 x RE013, RE069
          Jmeno JMÉNO C 1 x
          Adresa ADRESA O 1 x RE011
     Vydej VÝDEJ R 1 x
          Lekarnik LÉKÁRNÍK R 1 x
               Jmeno JMÉNO R 1 x
               Poskytovatel POSKYTOVATEL - VÝDEJ R 1 x
          VLP VÝDEJ POLOŽKA LP R 100 x RE056, RE071
               HVLPReg VÝDEJ POLOŽKA LP HVLP Reg C 1 x
               HVLPNereg VÝDEJ POLOŽKA LP HVLP Nereg C 1 x
               IPLP VÝDEJ POLOŽKA LP IPLP C 1 x
                    Slozka VÝDEJ POLOŽKA LP IPLP SLOŽKA O 100 x
Zprava ZPRÁVA R 1 x

Doklad
  Druh Druh dokladu (erecept,papírový recept,OTC s omezením) R n1 RE042
  DatumVystaveni Datum vystavení receptu C date RE061
  ICPredepisujiciho IČP/IČPP předepisujícího lékaře C an8 RE055, CE057
Pacient
  CisloPojistence Číslo pojištěnce C an..10
  KodZP Kód zdravotní pojišťovny C n3 CE004
  DatumNarozeni Datum narození C date
Jmeno
  Prijmeni Příjmení R a..35
  Jmena Jména R a..24
Adresa
  Ulice Ulice O an..48
  CisloOrientacni Orientační číslo C an..4
  CisloEvidencni Evidenční číslo C an..5
  CisloPopisne Popisné číslo C an..5
  NazevObce Název obce R an..48
  NazevCastiObce Název části obce O an..48
  NazevOkresu Název okresu O an..32
  PSC PSČ R n5
Vydej
  ZPDavka Vyúčtování ZP - číslo dávky C n..9 RE053
  ZPDoklad Vyúčtování ZP - číslo dokladu C n..4 RE053
Lekarnik
  ICLekarenskeKomory IČ lékárnické komory R an..10
Jmeno
  Prijmeni Příjmení R a..35
  Jmena Jména R a..24
Poskytovatel
  ICZ IČ Zdravotní zařízení R an8 CR007
  DIC DIČ R an..12
VLP
  PorCis Pořadové číslo položky (LP) výdeje O an..10
  DatumVydeje Datum výdeje R date
  Mnozstvi Vydané množství R n..3,2
  Navod Návod (bez zkratky D.S.) O an..80
  Pozn Poznámka O an..4000
  CenaCelkem Cena celkem za celé množství LP R n..12,2
  UhradaZP Úhrada ZP za celé množství LP C n..12,2 RE070
  Poplatek Regulační poplatek C n..12,2 RE070
  ZdravotniStav Zdravotní stav C an..4000 RE054
  Diagnoza Diagnóza O an..5 CE005
  Exspirace Exspirace přípravku R date
  ZapocitatelnyDoplatek Započitatelný doplatek za celé množství C n..12,2 RE070
  HradiNemocny Hradí nemocný C boolean
HVLPReg
  KodSUKL Kód SUKL R an7 CR006
  ATC ATC R an..7
  Nazev Název R an..70
  Sarze Šarže R an..50
  EAN EAN O an..13
HVLPNereg
  KodVZP Kód VZP C an7 RE064
  ATC ATC R an..7
  Nazev Název R an..70
  Forma Forma R an..19
  Sila Síla R an..15
  Baleni Balení R an..22
  Sarze Šarže R an..50
  EAN EAN O an..13
IPLP
  KodVZP Kód VZP pro IPLP C an7 RE064
  PostupPripravy Postup přípravy O an..4000
  Nazev Název O an..70
Slozka
  Nazev Název R an..100
  Mnozstvi Množství (v gramech) R n..12,2
Zprava
  IDZpravy ID Zprávy R UUID/GUID
  DruhUzivatele Klient Druh uživatele R n..3 RE029
  VyrobceSW Klient Výrobce software R an..1000
  NazevSW Klient Název software R an..1000
  VerzeSW Klient verze software R an..1000
  DatumCasOdeslaniZpravy DatumČas odeslání zprávy (dle odesílatele této zprávy) R datetime