Podmínky a pravidla

Kód Anglicky Česky Výskyt ve zprávách
CE002    Element KodSUKL je kontolován na existenci v číselníku CIS_HVLP a je porovnáván obsah elementu ATC ze zprávy s ATC skupinou uvedenou v číselníku. MSG001_ZalozeniReceptu
MSG002_ZmenaReceptu
MSG101_OdpovedNaZalozeniReceptu
MSG102_OdpovedNaZmenuReceptu
MSG103_OdpovedNaZadostORecept
MSG104_OdpovedNaZruseniReceptu
MSG105_OdpovedNaZalozeniVydeje
MSG106_OdpovedNaZmenuVydeje
MSG107_OdpovedNaZadostOVydej
MSG108_OdpovedNaZruseniVydeje
MSG111_OdpovedNaZalozeniHlaseni
MSG112_OdpovedNaZmenuHlaseni
MSG113_OdpovedNaZadostOHlaseni
MSG114_OdpovedNaZruseniHlaseni
MSG121_OdpovedNaMojeRecepty
MSG122_OdpovedNaMojeVydeje
MSG123_OdpovedNaOTCsOmezenim
CE003    Element ICZ je kontrolován na existenci v číselníku CIS_Lekarna MSG103_OdpovedNaZadostORecept
MSG105_OdpovedNaZalozeniVydeje
MSG106_OdpovedNaZmenuVydeje
MSG107_OdpovedNaZadostOVydej
MSG108_OdpovedNaZruseniVydeje
MSG111_OdpovedNaZalozeniHlaseni
MSG112_OdpovedNaZmenuHlaseni
MSG113_OdpovedNaZadostOHlaseni
MSG114_OdpovedNaZruseniHlaseni
MSG122_OdpovedNaMojeVydeje
MSG126_OdpovedNaPrihlaseni
CE004    Element KodZP je kontrolován na existenci v číselníku CIS_ZP v poli KOD MSG001_ZalozeniReceptu
MSG002_ZmenaReceptu
MSG003_ZadostORecept
MSG007_ZadostOVydej
MSG011_ZalozeniHlaseni
MSG012_ZmenaHlaseni
MSG013_ZadostOHlaseni
MSG021_MojeRecepty
MSG022_MojeVydeje
MSG024_ZaznamyOPristupuKUctuPacienta
MSG101_OdpovedNaZalozeniReceptu
MSG102_OdpovedNaZmenuReceptu
MSG103_OdpovedNaZadostORecept
MSG104_OdpovedNaZruseniReceptu
MSG107_OdpovedNaZadostOVydej
MSG111_OdpovedNaZalozeniHlaseni
MSG112_OdpovedNaZmenuHlaseni
MSG113_OdpovedNaZadostOHlaseni
MSG114_OdpovedNaZruseniHlaseni
MSG124_OdpovedNaZaznamyOPristupuKUctuPacienta
MSG126_OdpovedNaPrihlaseni
CE005    Element Diagnoza je kontrolován na existenci v číselníku CIS_DG v poli KOD MSG001_ZalozeniReceptu
MSG002_ZmenaReceptu
MSG011_ZalozeniHlaseni
MSG012_ZmenaHlaseni
MSG023_OTCsOmezenim
MSG101_OdpovedNaZalozeniReceptu
MSG102_OdpovedNaZmenuReceptu
MSG103_OdpovedNaZadostORecept
MSG104_OdpovedNaZruseniReceptu
MSG111_OdpovedNaZalozeniHlaseni
MSG112_OdpovedNaZmenuHlaseni
MSG113_OdpovedNaZadostOHlaseni
MSG114_OdpovedNaZruseniHlaseni
MSG122_OdpovedNaMojeVydeje
MSG123_OdpovedNaOTCsOmezenim
CE057    V elementu může být použita jen hodnota přítomna v registru ICP/ICPP od VZP MSG011_ZalozeniHlaseni
MSG012_ZmenaHlaseni
MSG111_OdpovedNaZalozeniHlaseni
MSG112_OdpovedNaZmenuHlaseni
MSG113_OdpovedNaZadostOHlaseni
MSG114_OdpovedNaZruseniHlaseni
MSG122_OdpovedNaMojeVydeje
CE058    V elementu může být použita jen hodnota přítomna v registru ICP od VZP MSG001_ZalozeniReceptu
MSG002_ZmenaReceptu
MSG003_ZadostORecept
MSG004_ZruseniReceptu
MSG021_MojeRecepty
MSG022_MojeVydeje
MSG101_OdpovedNaZalozeniReceptu
MSG102_OdpovedNaZmenuReceptu
MSG103_OdpovedNaZadostORecept
MSG104_OdpovedNaZruseniReceptu
MSG126_OdpovedNaPrihlaseni
CE059    V elementu může být použita jen hodnota přítomna v registru ICPP od VZP MSG001_ZalozeniReceptu
MSG002_ZmenaReceptu
MSG003_ZadostORecept
MSG004_ZruseniReceptu
MSG021_MojeRecepty
MSG022_MojeVydeje
MSG101_OdpovedNaZalozeniReceptu
MSG102_OdpovedNaZmenuReceptu
MSG103_OdpovedNaZadostORecept
MSG104_OdpovedNaZruseniReceptu
MSG126_OdpovedNaPrihlaseni
CR006    Dle elementu KodSUKL jsou vyhledány v čísleníku CIS_HVLP hodnoty NAZEV, FORMA, SILA, BALENI, ATC a je porovnáván obsah elementu ATC ze zprávy s ATC skupinou uvedenou v číselníku. MSG005_ZalozeniVydeje
MSG006_ZmenaVydeje
MSG011_ZalozeniHlaseni
MSG012_ZmenaHlaseni
CR007    Dle elementu ICZ jsou vyhledány v čísleníku CIS_Lekarna hodnoty NAZEV, TELEFON a pro skupinu Adresa také ULICI , CISLOEVIDENCNI, CISLOPOPISNE, CISLOORIENTACNI, MĚSTO, PSC a NAZEVOKRESU (některé mohou být NULL) MSG003_ZadostORecept
MSG005_ZalozeniVydeje
MSG006_ZmenaVydeje
MSG007_ZadostOVydej
MSG008_ZruseniVydeje
MSG011_ZalozeniHlaseni
MSG012_ZmenaHlaseni
MSG013_ZadostOHlaseni
MSG014_ZruseniHlaseni
MSG021_MojeRecepty
MSG022_MojeVydeje
MSG023_OTCsOmezenim
RE001    V elementu ACROznaceniUtvaru se mohou vyskytovat hodnoty
Číslo útvaru
"Posádková ošetřovna"
"Posádková lékařská stanice"
"Posádková lékařská služba první pomoci"
MSG001_ZalozeniReceptu
MSG002_ZmenaReceptu
MSG003_ZadostORecept
MSG004_ZruseniReceptu
MSG021_MojeRecepty
MSG022_MojeVydeje
MSG101_OdpovedNaZalozeniReceptu
MSG102_OdpovedNaZmenuReceptu
MSG103_OdpovedNaZadostORecept
MSG104_OdpovedNaZruseniReceptu
MSG121_OdpovedNaMojeRecepty
MSG126_OdpovedNaPrihlaseni
RE008       
RE009       
RE010       
RE011    Je-li přítomna tato skupina (Adresa) PAK musí být přítomen buď element CisloEvidencni nebo CisloPopisne nebo CisloOrientacni nebo musí být přítomna dvojice (CisloPopisne + CisloOrientacni) MSG001_ZalozeniReceptu
MSG002_ZmenaReceptu
MSG003_ZadostORecept
MSG004_ZruseniReceptu
MSG007_ZadostOVydej
MSG011_ZalozeniHlaseni
MSG012_ZmenaHlaseni
MSG013_ZadostOHlaseni
MSG021_MojeRecepty
MSG022_MojeVydeje
MSG024_ZaznamyOPristupuKUctuPacienta
MSG101_OdpovedNaZalozeniReceptu
MSG102_OdpovedNaZmenuReceptu
MSG103_OdpovedNaZadostORecept
MSG104_OdpovedNaZruseniReceptu
MSG107_OdpovedNaZadostOVydej
MSG111_OdpovedNaZalozeniHlaseni
MSG112_OdpovedNaZmenuHlaseni
MSG113_OdpovedNaZadostOHlaseni
MSG114_OdpovedNaZruseniHlaseni
MSG121_OdpovedNaMojeRecepty
MSG122_OdpovedNaMojeVydeje
MSG124_OdpovedNaZaznamyOPristupuKUctuPacienta
MSG126_OdpovedNaPrihlaseni
RE012       
RE013    Pokud je přítomna tato skupina (Pacient) a není this/CisloPojistence vyplněné, musí být vyplněné this/DatumNarozeni a skupina this/Jmeno MSG001_ZalozeniReceptu
MSG002_ZmenaReceptu
MSG003_ZadostORecept
MSG007_ZadostOVydej
MSG011_ZalozeniHlaseni
MSG012_ZmenaHlaseni
MSG013_ZadostOHlaseni
MSG021_MojeRecepty
MSG022_MojeVydeje
MSG023_OTCsOmezenim
MSG024_ZaznamyOPristupuKUctuPacienta
MSG101_OdpovedNaZalozeniReceptu
MSG102_OdpovedNaZmenuReceptu
MSG103_OdpovedNaZadostORecept
MSG104_OdpovedNaZruseniReceptu
MSG107_OdpovedNaZadostOVydej
MSG111_OdpovedNaZalozeniHlaseni
MSG112_OdpovedNaZmenuHlaseni
MSG113_OdpovedNaZadostOHlaseni
MSG114_OdpovedNaZruseniHlaseni
MSG123_OdpovedNaOTCsOmezenim
MSG124_OdpovedNaZaznamyOPristupuKUctuPacienta
MSG126_OdpovedNaPrihlaseni
RE014    Druh uživatele musí nabývat hodnot:
0 - lékař SW,
200 - lékař web,
1 - lékárník SW,
104 - pacient - CzechPoint
201 - lékárník web,
202 - pacient - web,
303 - administrátor - web
MSG027_Ping
MSG100_Chyba
MSG103_OdpovedNaZadostORecept
MSG107_OdpovedNaZadostOVydej
MSG113_OdpovedNaZadostOHlaseni
MSG124_OdpovedNaZaznamyOPristupuKUctuPacienta
MSG127_OdpovedNaPing
RE015    Jestliže element "Zprava/DruhUzivatele" = 0 (lékař SW) nebo "DruhUzivatele" = 200 (lékař web) PAK tato skupina musí být uvedena JINAK tato skupina nesmí být uvedena MSG003_ZadostORecept
MSG021_MojeRecepty
MSG022_MojeVydeje
MSG126_OdpovedNaPrihlaseni
RE016    Jestliže element "Zprava/DruhUzivatele" = 1 (lékárník SW) nebo "DruhUzivatele" = 201 (lékárník web) PAK tato skupina musí být uvedena JINAK tato skupina nesmí být uvedena MSG003_ZadostORecept
MSG007_ZadostOVydej
MSG013_ZadostOHlaseni
MSG021_MojeRecepty
MSG022_MojeVydeje
MSG126_OdpovedNaPrihlaseni
RE017    Pokud je přítomna tato skupina (Pacient) a element this/CisloPojistence vyplněn, musí být vyplněn i element this/KodZP a naopak MSG001_ZalozeniReceptu
MSG002_ZmenaReceptu
MSG003_ZadostORecept
MSG007_ZadostOVydej
MSG013_ZadostOHlaseni
MSG021_MojeRecepty
MSG022_MojeVydeje
MSG024_ZaznamyOPristupuKUctuPacienta
MSG101_OdpovedNaZalozeniReceptu
MSG102_OdpovedNaZmenuReceptu
MSG103_OdpovedNaZadostORecept
MSG104_OdpovedNaZruseniReceptu
MSG107_OdpovedNaZadostOVydej
MSG124_OdpovedNaZaznamyOPristupuKUctuPacienta
MSG126_OdpovedNaPrihlaseni
RE018       
RE019    Jestliže element "Zprava/DruhUzivatele" = 1 (lékárník SW) nebo "DruhUzivatele" = 201 (lékárník web) PAK tato skupina/element nesmí být uveden/a JINAK tato skupina/element může být uveden/a. MSG103_OdpovedNaZadostORecept
RE020       
RE021    Druh položky musí nabývat hodnot:
0 - založení,
1 - změna,
2 - zrušení,
3 - nahlížení
MSG103_OdpovedNaZadostORecept
MSG107_OdpovedNaZadostOVydej
MSG113_OdpovedNaZadostOHlaseni
MSG124_OdpovedNaZaznamyOPristupuKUctuPacienta
RE022    Jestliže element "Zprava/DruhUzivatele" = 1 (lékárník SW) nebo "DruhUzivatele" = 201 (lékárník web) PAK můžou být uvedeny jen Vydeje, které byly provedeny lékárníkem jehož skupina Poskytovatel má shodné DIČ MSG122_OdpovedNaMojeVydeje
RE023    Doklad/DruhDokladu musí nabývat hodnot:0 - erecept1 - papírový recept2 - OTC s omezením MSG122_OdpovedNaMojeVydeje
MSG123_OdpovedNaOTCsOmezenim
RE024       
RE025    Zprava/DruhUzivatele musí nabývat hodnot:0 - lékař SW MSG001_ZalozeniReceptu
MSG002_ZmenaReceptu
MSG004_ZruseniReceptu
MSG101_OdpovedNaZalozeniReceptu
MSG102_OdpovedNaZmenuReceptu
MSG104_OdpovedNaZruseniReceptu
RE026    Recept musí být vystaven lékařem požadujícím změnu/zrušení (Doklad/Lekar/ICLekarskeKomory = DB.Doklad.Lekar.ICLekarskeKomory) a zároveň Count(DB.Doklad.Vydej)=0 (nesmí být na něj dosud realizován žádný výdej) MSG002_ZmenaReceptu
MSG004_ZruseniReceptu
MSG102_OdpovedNaZmenuReceptu
MSG104_OdpovedNaZruseniReceptu
RE027       
RE028       
RE029    Zprava/DruhUzivatele musí nabývat hodnot:1 - lékárník SW, MSG005_ZalozeniVydeje
MSG006_ZmenaVydeje
MSG008_ZruseniVydeje
MSG011_ZalozeniHlaseni
MSG012_ZmenaHlaseni
MSG014_ZruseniHlaseni
MSG105_OdpovedNaZalozeniVydeje
MSG106_OdpovedNaZmenuVydeje
MSG108_OdpovedNaZruseniVydeje
MSG111_OdpovedNaZalozeniHlaseni
MSG112_OdpovedNaZmenuHlaseni
MSG114_OdpovedNaZruseniHlaseni
RE030    Jestliže element "Zprava/DruhUzivatele" = 202 (pacient - web) nebo "Zprava/DruhUzivatele" = 201 (lékárník - web) nebo "Zprava/DruhUzivatele" = 200 (lékař - web) nebo "Zprava/DruhUzivatele" = 303 (admin - web) PAK musí být tento element uveden JINAK nelze uvést tento element MSG003_ZadostORecept
MSG007_ZadostOVydej
MSG013_ZadostOHlaseni
MSG021_MojeRecepty
MSG022_MojeVydeje
MSG100_Chyba
MSG103_OdpovedNaZadostORecept
MSG107_OdpovedNaZadostOVydej
MSG113_OdpovedNaZadostOHlaseni
MSG121_OdpovedNaMojeRecepty
MSG122_OdpovedNaMojeVydeje
RE031    Může nabývat hodnot mezi 1 a 100 MSG021_MojeRecepty
MSG022_MojeVydeje
MSG024_ZaznamyOPristupuKUctuPacienta
MSG121_OdpovedNaMojeRecepty
MSG122_OdpovedNaMojeVydeje
MSG124_OdpovedNaZaznamyOPristupuKUctuPacienta
RE032    JESTLIŽE je Element Doklad/PocetOpakovaniVydeje přítomen PAK musí být přítomen tento element, JINAK nesmí být přítomen MSG001_ZalozeniReceptu
MSG002_ZmenaReceptu
MSG101_OdpovedNaZalozeniReceptu
MSG102_OdpovedNaZmenuReceptu
MSG103_OdpovedNaZadostORecept
MSG104_OdpovedNaZruseniReceptu
RE033    JESTLIŽE je Element Poskytovatel/ACROznaceniUtvaru přítomen PAK musí být přítomen tento element, JINAK nesmí být přítomen MSG001_ZalozeniReceptu
MSG002_ZmenaReceptu
MSG003_ZadostORecept
MSG004_ZruseniReceptu
MSG021_MojeRecepty
MSG022_MojeVydeje
MSG101_OdpovedNaZalozeniReceptu
MSG102_OdpovedNaZmenuReceptu
MSG103_OdpovedNaZadostORecept
MSG104_OdpovedNaZruseniReceptu
MSG121_OdpovedNaMojeRecepty
MSG126_OdpovedNaPrihlaseni
RE034    Jestliže element "Zprava/DruhUzivatele" = 202 (pacient - web) nebo "Zprava/DruhUzivatele" = 104 (pacient - CzechPoint) nebo "Zprava/DruhUzivatele" = 303 (admin - web) PAK musí být tento element uveden JINAK nelze uvést tento element MSG103_OdpovedNaZadostORecept
MSG107_OdpovedNaZadostOVydej
MSG113_OdpovedNaZadostOHlaseni
RE035    Je možné změnit/zrušit pouze hlášení a záznamy o výdeji, keré byly založeny poskytovatelem se stejným DIČ jako je DIČ poskytovatele odesílajícího tento požadavek na změnu či zrušení MSG006_ZmenaVydeje
MSG008_ZruseniVydeje
MSG012_ZmenaHlaseni
MSG014_ZruseniHlaseni
MSG106_OdpovedNaZmenuVydeje
MSG108_OdpovedNaZruseniVydeje
MSG112_OdpovedNaZmenuHlaseni
MSG114_OdpovedNaZruseniHlaseni
RE036       
RE037       
RE038       
RE039       
RE040    Zprava/DruhUzivatele musí nabývat pouze hodnoty 1 - lékárník SW, 201 - lékárník web. MSG023_OTCsOmezenim
MSG123_OdpovedNaOTCsOmezenim
RE041       
RE042    Doklad/DruhDokladu musí nabývat hodnot:1 - papírový recept2 - OTC s omezením MSG011_ZalozeniHlaseni
MSG012_ZmenaHlaseni
MSG111_OdpovedNaZalozeniHlaseni
MSG112_OdpovedNaZmenuHlaseni
MSG113_OdpovedNaZadostOHlaseni
MSG114_OdpovedNaZruseniHlaseni
RE043      MSG007_ZadostOVydej
MSG013_ZadostOHlaseni
MSG107_OdpovedNaZadostOVydej
MSG113_OdpovedNaZadostOHlaseni
RE044    U hodnoty elementu Zprava/DruhUzivatele 104 (pacient CzechPoint) zobrazení výdejů neomezovat,u hodnoty elementu Zprava/DruhUzivatele 202 (pacient web) zobrazovat pouze výdeje a hlášení o výdeji přihlášeného pacienta,u hodnot elementu Zprava/DruhUzivatele 1, 201 (lékárník sw, lékárník web) zobrazovat pouze doklady, keré byly vystaveny přihlášeným lékárníkem se shodným IČPP, IČZ a IČP,u hodnot elementu Zprava/DruhUzivatele 0, 200 (lékař sw, lékař web) zobrazovat pouze výdeje, keré byly vystaveny na recepty napsané přihlášeným lékařem,u hodnot elementu Zprava/DruhUzivatele 303 (administrátor web) zobrazení výdejů neomezovat. MSG122_OdpovedNaMojeVydeje
RE045       
RE046    U hodnoty elementu Zprava/DruhUzivatele 104 (pacient CzechPoint) zobrazení receptů neomezovat,u hodnoty elementu Zprava/DruhUzivatele 202 (pacient web) zobrazovat pouze recepty přihlášeného pacienta,u hodnot elementu Zprava/DruhUzivatele 1, 201 (lékárník sw, lékárník web) zobrazovat pouze recepty na které byly vystaveny výdeje přihlášeným lékárníkem se shodným IČPP, IČZ a IČP,u hodnot elementu Zprava/DruhUzivatele 0, 200 (lékař sw, lékař web) zobrazovat recepty, keré byly vystaveny přihlášeným lékařem,u hodnot elementu Zprava/DruhUzivatele 303 (administrátor web) zobrazení výdejů neomezovat. MSG121_OdpovedNaMojeRecepty
RE047    Zprava/DruhUzivatele musí nabývat pouze hodnoty 104 - pacient - CzechPoint, 202 - pacient - web, 303 - administrátor - web. MSG024_ZaznamyOPristupuKUctuPacienta
MSG025_ZiskaniZpravyZeZurnalu
MSG026_Prihlaseni
MSG124_OdpovedNaZaznamyOPristupuKUctuPacienta
MSG125_OdpovedNaZiskaniZpravyZeZurnalu
MSG126_OdpovedNaPrihlaseni
RE048    Skupina je povinná v případě že přihlášený uživatel má roli Administrátor (Zprava/DruhUzivatele=303) nebo pacient CzechPoint (Zprava/DruhUzivatele=104), JINAK nesmí být použita MSG003_ZadostORecept
MSG007_ZadostOVydej
MSG013_ZadostOHlaseni
MSG021_MojeRecepty
MSG022_MojeVydeje
MSG024_ZaznamyOPristupuKUctuPacienta
MSG025_ZiskaniZpravyZeZurnalu
MSG103_OdpovedNaZadostORecept
MSG107_OdpovedNaZadostOVydej
MSG113_OdpovedNaZadostOHlaseni
MSG121_OdpovedNaMojeRecepty
MSG122_OdpovedNaMojeVydeje
MSG124_OdpovedNaZaznamyOPristupuKUctuPacienta
MSG125_OdpovedNaZiskaniZpravyZeZurnalu
MSG126_OdpovedNaPrihlaseni
RE049       
RE050    Skupina je povinná v případě že přihlášený uživatel má roli Pacient (Zprava/DruhUzivatele in [104, 202]) JINAK nesmí být použita MSG003_ZadostORecept
MSG007_ZadostOVydej
MSG013_ZadostOHlaseni
MSG021_MojeRecepty
MSG022_MojeVydeje
MSG126_OdpovedNaPrihlaseni
RE051       
RE052       
RE053    Pokud je Doklad/Druh = 2 (OTC s omezením) PAK tato skupina/element nesmí být uveden/a, JINAK může být uveden MSG011_ZalozeniHlaseni
MSG012_ZmenaHlaseni
MSG111_OdpovedNaZalozeniHlaseni
MSG112_OdpovedNaZmenuHlaseni
MSG113_OdpovedNaZadostOHlaseni
MSG114_OdpovedNaZruseniHlaseni
RE054    Pokud je Doklad/Druh = 2 (OTC s omezením) PAK tato skupina/element musí být uveden/a, JINAK může být uveden MSG011_ZalozeniHlaseni
MSG012_ZmenaHlaseni
MSG111_OdpovedNaZalozeniHlaseni
MSG112_OdpovedNaZmenuHlaseni
MSG113_OdpovedNaZadostOHlaseni
MSG114_OdpovedNaZruseniHlaseni
RE055    Pokud je Doklad/Druh = 1 (papírový recept) PAK tato skupina/element musí být uveden/a, JINAK nesmí být uveden MSG011_ZalozeniHlaseni
MSG012_ZmenaHlaseni
MSG111_OdpovedNaZalozeniHlaseni
MSG112_OdpovedNaZmenuHlaseni
MSG113_OdpovedNaZadostOHlaseni
MSG114_OdpovedNaZruseniHlaseni
MSG122_OdpovedNaMojeVydeje
RE056    Pokud existuje tato skupina (LP nebo VLP), pak v této skupině musí být uvedena právě jedna ze skupin HVLPReg, HVLPNereg, IPLP MSG001_ZalozeniReceptu
MSG002_ZmenaReceptu
MSG005_ZalozeniVydeje
MSG006_ZmenaVydeje
MSG011_ZalozeniHlaseni
MSG012_ZmenaHlaseni
MSG101_OdpovedNaZalozeniReceptu
MSG102_OdpovedNaZmenuReceptu
MSG103_OdpovedNaZadostORecept
MSG104_OdpovedNaZruseniReceptu
MSG105_OdpovedNaZalozeniVydeje
MSG106_OdpovedNaZmenuVydeje
MSG107_OdpovedNaZadostOVydej
MSG108_OdpovedNaZruseniVydeje
MSG111_OdpovedNaZalozeniHlaseni
MSG112_OdpovedNaZmenuHlaseni
MSG113_OdpovedNaZadostOHlaseni
MSG114_OdpovedNaZruseniHlaseni
MSG121_OdpovedNaMojeRecepty
MSG122_OdpovedNaMojeVydeje
RE060       
RE061    Pokud je Doklad.Druh = 1 (papírový recept) PAK tento element může být uveden JINAK nesmí být uveden MSG011_ZalozeniHlaseni
MSG012_ZmenaHlaseni
MSG111_OdpovedNaZalozeniHlaseni
MSG112_OdpovedNaZmenuHlaseni
MSG113_OdpovedNaZadostOHlaseni
MSG114_OdpovedNaZruseniHlaseni
RE062    Je-li Doklad/AdUsumProprium = 1 PAK tento element nemusí být uveden JINAK musí být uveden. Tato podmínka se vyhodnocuje jen pokud je přítomna skupina Doklad/Lekar. MSG001_ZalozeniReceptu
MSG002_ZmenaReceptu
MSG003_ZadostORecept
MSG004_ZruseniReceptu
MSG021_MojeRecepty
MSG022_MojeVydeje
MSG101_OdpovedNaZalozeniReceptu
MSG102_OdpovedNaZmenuReceptu
MSG103_OdpovedNaZadostORecept
MSG104_OdpovedNaZruseniReceptu
MSG126_OdpovedNaPrihlaseni
RE063    Pokud je přítomna tato skupina (Lekar nebo DoporucujiciLekar), pak musí být uveden alespoň jeden z elementů ICPP nebo Poskytovatel/ICP MSG001_ZalozeniReceptu
MSG002_ZmenaReceptu
MSG003_ZadostORecept
MSG004_ZruseniReceptu
MSG021_MojeRecepty
MSG022_MojeVydeje
MSG101_OdpovedNaZalozeniReceptu
MSG102_OdpovedNaZmenuReceptu
MSG103_OdpovedNaZadostORecept
MSG104_OdpovedNaZruseniReceptu
MSG126_OdpovedNaPrihlaseni
RE064    Existuje-li VLP/parent/HradiNemocny a VLP/parent/HradiNemocny=1 (true) PAK tento element může být uveden JINAK musí být uveden. Tato podmínka se vyhodnocuje jen existuje-li skupina parent (HVLPNereg nebo IPLP) . MSG005_ZalozeniVydeje
MSG006_ZmenaVydeje
MSG011_ZalozeniHlaseni
MSG012_ZmenaHlaseni
MSG103_OdpovedNaZadostORecept
MSG105_OdpovedNaZalozeniVydeje
MSG106_OdpovedNaZmenuVydeje
MSG107_OdpovedNaZadostOVydej
MSG108_OdpovedNaZruseniVydeje
MSG111_OdpovedNaZalozeniHlaseni
MSG112_OdpovedNaZmenuHlaseni
MSG113_OdpovedNaZadostOHlaseni
MSG114_OdpovedNaZruseniHlaseni
MSG122_OdpovedNaMojeVydeje
RE065       
RE066    Ve skupině Doklad může být uveden pouze jeden z elementů Doklad/ID a Doklad/IDSkupina128 MSG002_ZmenaReceptu
MSG003_ZadostORecept
MSG004_ZruseniReceptu
MSG005_ZalozeniVydeje
MSG006_ZmenaVydeje
MSG007_ZadostOVydej
MSG008_ZruseniVydeje
RE067    Filtr/DatumOd může být nastaveno na maximálně 120 dnů zpět MSG023_OTCsOmezenim
MSG123_OdpovedNaOTCsOmezenim
RE068    DatumZruseni musí být rovno aktuálnímu datumu (platí pro Doklad/DatumZruseni i Vydej/DatumZruseni)  
RE069    Pokud je Doklad/DruhDokladu=2 PAK je KodZP i CisloPojistence nepovinné JINAK pokud je Element CisloPojistence vyplněn, musí být vyplněn i element KodZP a naopak MSG011_ZalozeniHlaseni
MSG012_ZmenaHlaseni
MSG111_OdpovedNaZalozeniHlaseni
MSG112_OdpovedNaZmenuHlaseni
MSG113_OdpovedNaZadostOHlaseni
MSG114_OdpovedNaZruseniHlaseni
RE070    Je-li element parent/HradiNemocny přítomen a je roven 1 (true) PAK tato skupina/element nesmí být uveden/a, JINAK musí být uveden. Tato podmínka se vyhodnocuje jen pokud je přítomna skupina parent (VLP). MSG005_ZalozeniVydeje
MSG006_ZmenaVydeje
MSG011_ZalozeniHlaseni
MSG012_ZmenaHlaseni
MSG103_OdpovedNaZadostORecept
MSG105_OdpovedNaZalozeniVydeje
MSG106_OdpovedNaZmenuVydeje
MSG107_OdpovedNaZadostOVydej
MSG108_OdpovedNaZruseniVydeje
MSG111_OdpovedNaZalozeniHlaseni
MSG112_OdpovedNaZmenuHlaseni
MSG113_OdpovedNaZadostOHlaseni
MSG114_OdpovedNaZruseniHlaseni
MSG122_OdpovedNaMojeVydeje
RE071    Pokud je Doklad/Druh = 2 (OTC s omezením) PAK element this/HradiNemocny musí být uveden/a s hodnotou 1 (true) JINAK nemusí být uveden, nebo může být uveden s libovolnou hodnotou. Tato podmínka se vyhodnocuje jen pokud je přítomna tato skupina (VLP). MSG011_ZalozeniHlaseni
MSG012_ZmenaHlaseni
MSG111_OdpovedNaZalozeniHlaseni
MSG112_OdpovedNaZmenuHlaseni
MSG113_OdpovedNaZadostOHlaseni
MSG114_OdpovedNaZruseniHlaseni
RE072    Je-li element this/ZvysenaUhrada přítomen a je roven 1 (true) PAK element Diagnoza musí být uveden, JINAK může být uveden. Tato podmínka se vyhodnocuje jen pokud je přítomna tato skupina (LP). MSG001_ZalozeniReceptu
MSG002_ZmenaReceptu
MSG101_OdpovedNaZalozeniReceptu
MSG102_OdpovedNaZmenuReceptu
MSG103_OdpovedNaZadostORecept
MSG104_OdpovedNaZruseniReceptu
RE073    Pokud je přítomna tato skupina (DoporucujiciLekar) PAK musí být buď uvedeny oba elementy this/ICKomory a this/KodKomory, nebo nesmí být uveden ani jeden z nich MSG001_ZalozeniReceptu
MSG002_ZmenaReceptu
MSG101_OdpovedNaZalozeniReceptu
MSG102_OdpovedNaZmenuReceptu
MSG103_OdpovedNaZadostORecept
MSG104_OdpovedNaZruseniReceptu
RE074    Jestliže element "Zprava/DruhUzivatele" = 202 (pacient - web) nebo "Zprava/DruhUzivatele" = 104 (pacient - CzechPoint) PAK nesmí být tento element uveden JINAK lze uvést tento element MSG021_MojeRecepty
MSG022_MojeVydeje
MSG121_OdpovedNaMojeRecepty
MSG122_OdpovedNaMojeVydeje
RE075    Jestliže element "Zprava/DruhUzivatele" = 0 (lékař SW) nebo "DruhUzivatele" = 200 (lékař web) PAK nesmí být tento element uveden JINAK lze uvést tento element MSG021_MojeRecepty
MSG022_MojeVydeje
MSG121_OdpovedNaMojeRecepty
MSG122_OdpovedNaMojeVydeje
RE076    Jestliže element "Zprava/DruhUzivatele" = 1 (lékárník SW) nebo "DruhUzivatele" = 201 (lékárník web) PAK nesmí být tento element uveden JINAK lze uvést tento elemen MSG021_MojeRecepty
MSG022_MojeVydeje
MSG121_OdpovedNaMojeRecepty
MSG122_OdpovedNaMojeVydeje