Znecitlivující krém

SÚKL informuje o výskytu nelegálního léčivého přípravku Znecitlivující krém Dewon Technology s.r.o., IČ: 02189062, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1.

Znecitlivující krém

název: Znecitlivující krém

velikost balení: 500 g

forma výrobku: krém

 kvalitativní a kvantitativní složení (1. kapsle):

Lidocaine …………………………………………………………….. 105,6 mg

Methylparaben ………………….…………………………………… 1,5 mg

Glyceryl Monostearate, Isopropyl Myristate, Carbomer, Propylene Glycol, Purified Water, Stearyl Alcohol, Ethanol, Polyoxyl 40 Hydrogenated Castor Oil

- účel použití výrobku: Jemný znecitlivující krém pro povrchové neinvazivní použití

-text na obalu v českém jazyce:

Znecitlivující krém

Jemný znecitlivující krém s obsahem Lidocainu pro povrchové neinvazivní použití.

Instrukce použití:

naneste v tenké vrstvě na konkrétní očištěné a odmaštěné ošetřované partie, přikryjte folií

a po znecitlivění cca 15-20 minut od aplikace krém dokonale odstraňte.

Složení: Lidocaine 10,56%, Plolyethylen Glycol 1450V, Polyethylen Glycol 300

Balení: 500 g

Upozornění:

Krém není vhodný pro diabetiky, těhotné ženy, alergiky, zanícenou nebo poraněnou kůži

Neponechávejte v dosahu dětí.

Případné komplikace po použití přípravku konzultujte s lékařem.

V případě alergické reakce přerušte použití přípravku a konzultujte s lékařem.

V případě zasažení očí, oplachujte pod tekoucí vodou minimálně po dobu 15 minut, pokud potíže

trvají, vyhledejte lékařskou pomoc.

V případě vnitřního použití vyhledejte lékařskou pomoc.

Při vdechnutí výparů, zaveďte postiženého na čerstvý vzduch. Pokud potíže trvají, vyhledejte

lékařskou pomoc

U dětí starších 12 let je doporučená aplikace max. 1x za den.

U dětí mladších 12 let lze aplikovat přípravek pouze po odchozí konzultaci s lékařem.

Nepoužívat vnitřně!

Další informace:

Skladujete při pokojové teplotě 1-30C

Nevystavujte slunečnímu záření

Prodejce a dovozce do ČR: Dewon Technology s.r.o. Rybná 716/24, Praha 1 110 00

Datum spotřeby:

 

Výrobek Znecitlivující krém naplňuje definici léčivého přípravku uvedenou v § 2 odst. 1 písm. b) zákona o léčivech, což znamená, že tento produkt musí splňovat kritéria bezpečnosti, jakosti a účinnosti stanovená tímto zákonem. U uvedeného výrobku však nebyla prověřena bezpečnost, jakost a účinnost v rámci registračního řízení, ani jiným způsobem upraveným zákonem o léčivech. Tento výrobek tak nesplňuje požadavky na bezpečnost výrobků a jako takový nemůže být nadále ponechán na trhu a je nutné ho bezodkladně vrátit dodavateli. 

Oddělení dozoru nad reklamou 

1.11.2019