Upozornění SÚKL – reklama na léčivé přípravky s obsahem botulotoxinu

SÚKL upozorňuje zdravotnická a kosmetická zařízení na časté a opakující se porušování zákona o regulaci reklamy týkající se léčivých přípravků s obsahem botulotoxinu.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), který je na základě zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, orgánem příslušným k výkonu dozoru nad reklamou na humánní léčivé přípravky, upozorňuje na časté a opakující se porušování tohoto zákona, a to u reklamy na léčivé přípravky s účinnou látku botulotoxin typ A, zaměřené na širokou laickou veřejnost.

Léčivé přípravky s obsahem uvedené účinné látky podléhají výdeji na lékařský předpis, a reklamu zaměřenou na širokou laickou veřejnost proto zákon v tomto případě neumožňuje.

Vzhledem k narůstajícímu počtu případů věnuje SÚKL dozorové činnosti v této oblasti zvýšenou pozornost.

V případě, že je předmětem reklamy zaměřené na širokou veřejnost léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis, dopouští se tím právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu, za který hrozí uložení sankce ve výši až do 2 mil. Kč.

 

Tiskové a informační oddělení
18. 2. 2013