ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

STUD 100, pánský retardant ve spreji

SÚKL informuje o výskytu nelegálního léčivého přípravku STUD 100, pánský retardant ve spreji dovozce Ing. Václav Petráček se sídlem Hnězdenská 767/2a, 181 00 Praha 8 - Troja, IČO: 126 00 903.

Texty na obalu:

název. STUD 100, pánský retardant ve spreji

- velikost balení: 12 g

- forma výrobku: sprej

- texty na obalu:

- STUD 100 Desensitizing for Men Lidocaine 9.6% w/w 12 g

- Reduces Male Genital Sensitivity, Helps to Delay Ejaculation

- Pre-measured pump spray topical application- contains NO CCF's

- Helps in cases of over- rapid or premature ejaculation

- SEE INSTRUCTION FOR USE LEAFTET INSIDE

FOR EXTERNAL USE ONLY

HOW TO USE THE SPRAY: The quantity used and the timing will vary with individual requirements but requirements but the usual recommended dosage is 8 sprays to the head and shaft of the penis 5 to 15 minutes before intercourse. You should always use the minimum effective quantity. Do not exceed a maximum of 24 sprays in 24 hours. Do not use the spray repeatedly for more than 3 months without consulting your doctor. Do not spray near the eyes or nostrils.

AFTER USING THE SPRAY: If you or your partner develop a rash or irritation stop using the spray. If you do feel unwell or have any unpleasant side effects after using spray tell ypur doctor or pharmacist.

HOW TO STORE THE SPRY: Do not use the spry after expiry date. Store up to 25°C. Keep out the reach of children.

ACTIVE INGREDIENTS: Lidocaine 9,6% (7,7 per metered spray). Also contains: Isopropyl myristate, 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol, Stearic acid, and Perfume 120.

o Marketing Authorisation Number: PL2294/5000R

o Marketing Authorisation holder is Pound International Ltd., 109 Baker Street, London W1U 6RP, England

- Manufactured in the UK

 

Texty v příbalovém letáku v českém jazyce.

- STUD 100 PÁNSKÝ RETARDANT VE SPREJI

je přípravek nefarmakologického charakteru využívaný hojně v oblasti optimalizace sexuálních požitků mezi mužem a ženou v případech jejich výrazněji rozdílné pohlavní vzrušivosti. Preparát účinkuje na principu lokálního a časově omezeného znecitlivění mužského orgánu, přičemž individuálním dávkováním lze docílit různého stupně znecitlivění, a tak kompenzovat ať už zvýšenou pohlavní dráždivost muže nebo sníženou vzrušivost ženy s cílem dosažení harmonického průběhu aktu.

- PRO MUŽE, KTEŘÍ RÁDI USPOKOJUJÍ ŽENY

- Tento výrobek je používán od r. 1970 k dosažení dotykové citlivosti mužského pohlavního orgánu před intimním stykem.

- Aktivní látka: báze Lidokainu USP 9,6% (7,7 mg v jedné dávce spreje). Hmotnost obsahu 1 balení 12 g- v průměru vystačí na 3- 6 měsíců.

- Návod k použití:

Pro snížení dotykové citlivosti mužského údu aplikujte 5 až 15 minut před aktem 3 až 8 krátkých dávek na žalud penisu. Jak celkové množství, tak i časový předstih aplikace bude záviset na individuálních potřebách. Nepoužívejte více než 24 dávek během 24 hodin.

- Upozornění:

Výrobek je určen výhradně pro vnější použití. Nepoužívejte v případech, kdy jeden z partnerů je alergický na lokální anestetika. Neaplikujte při poranění nebo zánětech pokožky. Nepoužívejte při těhotenství partnerky. Trpíte-li jaterními nebo ledvinovými poruchami, před použitím konzultujte nejprve lékaře. Nestříkejte do nosu nebo do nosních dutin. Po skončení smyjte. Přestaňte používat, objeví-li se u jednoho z partnerů záněty pokožky nebo vyrážka. Nepoužívejte déle než 3 měsíce bez lékařského dozoru. Chraňte před dětmi. Skladujte při pokojové teplotě.

Státní zdravotní ústav Praha, Národní referenční centrum pro kosmetiku, Schváleno Hlavním hygienikem ČR pod č.j. 22066-HEM-362-14.5.93

Výrobce: Stud Holding Ltd. V. Británie

Dovozce a distributor v ČR: Občanské sdružení KIMEX, Krakovská 4,110 00 Praha 1

- Kvalitativní a kvantitativní složení:

lidokain 9,6 % w/w (7,7 mg v jedné dávce (stisknutí) spreje);

dále: isopropyl myristát (isopropyl myristate), diethylenglykol-monoethylether (2-(2-

ethoxyethoxy)ethanol), kyselina stearová (steraric acid), parfém 120 (perfume 120).

- účel použití výrobku: pro přechodné snížení dotykové citlivosti mužského údu za účelem optimalizace sexuálních prožitků mezi mužem a ženou s možností kompenzovat tak buď zvýšenou dráždivost muže a/nebo sníženou vzrušivost ženy s cílem dosažení harmonického průběhu aktu.

 

Výrobek STUD 100, pánský retardant ve spreji naplňuje definici léčivého přípravku uvedenou v § 2 odst. 1 písm. b) zákona o léčivech, což znamená, že tento produkt musí splňovat kritéria bezpečnosti, jakosti a účinnosti stanovená tímto zákonem. U uvedeného výrobku však nebyla prověřena bezpečnost, jakost a účinnost v rámci registračního řízení, ani jiným způsobem upraveným zákonem o léčivech. Tento výrobek tak nesplňuje požadavky na bezpečnost výrobků a jako takový nemůže být nadále ponechán na trhu a je nutné ho bezodkladně vrátit dodavateli. 

Oddělení dozoru nad reklamou 

16.1.2020